Månad: februari 2012 (sida 1 av 2)

Fördelning av utbildningsresurser: ny modell på remiss

Idag har vi skickat ut ett förslag till ny modell för fördelning av utbildningsresurser till vetenskapsområdena på remiss. Syftet är den modell som nu föreslås skall vara enkel och transparent och ge underlag för tydliga strategiska beslut och långsiktig utbildningsplanering. Stort tack till den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget. Det har inte varit lätt att […]

Faculty Club

Mötet på utbildningsdepartementet igår med statsekreterare Peter Honeth om Högskola på Gotland avlöpte väl. Vi pratade om övergångsorganisation, hemställan, kvalitetsmedel och tidplan. Efter mötet i Stockholm var jag inbjuden på Medfam’s Faculty Club. Mycket trevligt och en bra mötesform.  Denna Faculty Club har funnits i snart ett år och har inbjudna gäster för samtal någon […]

Solen skiner!

Nu börjar det bli ljust på morgonen, skönt att solen skiner redan.  På dagens ledningsråd har vi förslaget på ny resursfördelningsmodell för utbildning på grund och avancerad nivå på agendan. En tidigare utredning förslog att resurstilldelning ska baseras på den ersättning som tillämpas från regeringen för helårsstudenter och helårsprestationer med möjlighet för konsistoriet att göra […]

Erasmus Mundus

Så var det fredag igen! Tiden går fort och snart har jag varit här i Uppsala två månader. En rolig och lärorik tid. Kanske dags att sluta säga att jag är ny på jobbet, eller hur länge får man säga så? Men nya saker kommer jag att lära mig hela min rektorsperiod, det är jag […]

Mål och Strategier

Roligt att läsa i  tidningen att Uppsala universitet ligger i topp när det gäller att marknadsföra vår forskning. Inom rektors ledningsråd har vi börjat gå igenom “Mål och Strategier“, diskutera hur de används och vilken påverkan de har på verksamheten.  ”Stärka sin position som världsledande universitet och bidra till en bättre värld” har fått genomslag hos […]

Gotland – work in progress och ny Humaniorablogg

Idag hade styrelsen för Högskolan på Gotland sammanträde. De fick precis som vi på konsistoriet i fredags en lägesrapport om hur arbetet fortskrider.Vi har en tradition av samarbete  som nu fördjupas och vi arbetar mot ett samgående som kommer att resultera i att verksamheten på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Till regeringen föreslår vi […]

Möte med konsistoriet

Det går väldigt bra för Uppsala universitet! Det var mitt tydliga budskap till konsistoriet idag. Idag har  jag och prorektor Anders Malmberg haft vårt första möte med konsistoriet i våra nya roller. Det var många bra föredragningar och diskussioner under ledning av vår effektiva ordförande Hans Dalborg. Årsredovisningen för 2011 är rolig läsning. Sedan 2007 […]

Besök på Medfarm del II

Igår hade vi andra delen av vårt områdesbesök på Medfarm  med besök på Akademiska sjukhuset och Rudbecklaboratoriet. Det blev en fullmatad och fascinerande eftermiddag. Vi hann med besök på NIVA- neurologisk intensivvårdsavdelning, Centrum för klinisk medicinsk forskning och Klinisk träningscentrum. Jag fick en snabblektion om HLR på spädbarn; tack och lov var det en docka. På […]

Besök på Medfarm

Områdesbesök på vetenskapsområdet medicin och farmaci pågår. Igår besökte vi BMC. Vi fick en övergripande genomgång av vicerektor Britt Skogsied och mer i detalj om fakulteterna av dekanerna. Vi uppskattar presentationerna som Anja Sandström och Lena Friberg gav om sin forskning, spännade. En snabb genomgång av lokalerna och besök på SciLifeLab hann vi med före […]

Dagens frågor

Många frågor har passerat under dagen. Krishanteringsplan, ESS och stipendiefrågor. På rektors ledningsråd var det lägesrapport om Högskolan på Gotland, en livlig diskussion kring rektorsrådsfunktionen och samtal kring remissen om tre myndigheter som ska bli två. Vi fick en bra genomgång av hur befintliga program och handlingsplaner hänger ihop. Det har skett ett stort arbete de senaste […]

« Äldre inlägg