Månad: september 2013

Veckans besök

Edinburghs rektor, professor Sir Timothy O’Shea, besökte Uppsalauniversitet i veckan. Han gav ett föredrag med titeln ”In 2020 Online Delivery will Dominate Higher Education”.  Det blev mycket livliga diskussioner kring MOOCs och framtidens utbildning. Ni som läser bloggen regelbundet vet att rektors ledningsråd besökte Edinburgh University i våras. Våra universitet har mycket gemensamt och vi […]

Mer om kvalitetssystemet

I förra veckan kom budgetpropositionen. Den kanske största överraskningen gällde inte någon oväntad satsning, utan vad som stod att läsa om det nationella systemet för utvärdering av högre utbildning: ”Under 2014 kommer Universitetskanslersämbetets första cykel med utbildningsutvärderingar att avslutas och arbetet med nästa cykel att inledas. (…) Erfarenheterna från de hittills gjorda granskningarna är goda. […]

Budgetproppen

Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2014. Det var som väntat inga stora nyheter som lades fram, men det är positivt att regeringen tar ett steg i rätt riktning för att underlätta för utomeuropeiska studenter att studera i Sverige. Det föreslås bland annat en separat antagning av avgiftsstudenter för att lösa problemen med dimensionering och köbildning […]

Fesligt firande av ridsintitutionen 350 år

Ridinstitutionens 350-års jubileum har i veckan firats med en rad aktiviteter där hästen självklart stått i fokus. Vi besökte Akademistallet i Kvarnbo, och bevittnade både dressyruppvisning och hopptävling med lärare och studenter. Grattis till lag Oxer med Susanne och Johanna, som vann tävlingen. En jubileumsbok ”Till häst – ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år” –  har publicerats och kan […]

Terminsstart för konsistoriet

Idag träffades Uppsala universitets konsistorium för höstens första möte. För några medlemmar var detta premiär och vi vill särskilt hälsa dem välkomna.  Konsistoriet har en viktig roll vid universitetet och för utvecklingen av vårt universitet. Ledamötena är en blandning av externa ledamöter med erfarenheter från olika samhällssektorer, studenter, doktorander, lärare och fackliga företrädare. Konsistoriets ordförande […]

Samtal med rektorer på Rosenbad

Igår samlades vi rektorer för lärosätena i landet till en diskussion om budgetpropositionen med utbildningsminister Jan Björklund. Inledningsreplik av Björklund gav ett tydligt besked ”Nyhetsvärdet är begränsat” – och det kan jag instämma i. Det var egentligen inga nyheter eller en diskussion om budgetproppen som kommer den 18 september. Men Björklund ville använda tillfället till att belysa […]

Ordning på sifferunderlaget

Debatt är bra och problem ska uppmärksammas, men kvaliteten i samtalet ökar om vi kan vara överens om den empiriska utgångspunkten. Uppsala universitet har i två olika frågor senaste tiden pekats ut som ”sämst i klassen”: tidsbegränsade anställningar och internationella studenter. Enligt vår egen personalstatistik har 9 % av våra lärare tidsbegränsade anställningar, när vi […]

Forskningen och nyttan

Idag finns en krönika av prorektor Anders Malmberg om forskningsnytta, samverkan och nyttiggörande  i UNT-bilagan Uppgång (nr 6, september 2013, s. 20). Frågan är aktuell och viktig eftersom den ingår som en del utformandet av ett nytt system för statens forskningsfinansiering. Det kan vara svårt att leta sig fram till texten nätet. Därför återger vi den […]

Guldkantad terminsstart

Igår inleddes första dagen på höstterminen med besök av FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan och FN:s nuvarande vice generalsekreterare Jan Eliasson. De talade inför en fullsatt aula om FN:s roll med utgångspunkt i sina egna erfarenheter och dagens utmaningar. Efteråt följde en frågestund som avslutades med kommentarer från Hans Corell, FN:s rättschef under Annans tid. […]

Varmt välkomna

Förra veckan välkomnade vi våra nya studenter här i Uppsala med bland annat mottagningar i aulan, och idag hålls höstens välkomstmottagning för våra studenter på Campus Gotland i Visby. Vi hoppas att ni ska känna er hemma både vid universitetet, och i er nya hemstad. Och nu, dags för terminsstart!