Månad: juni 2016

Efter Brexit

Efter Storbritanniens folkomröstning och resultatet som visar att Brexit-sidan segrat vill vi understryka behovet av fri rörlighet för studenter och forskare inom Europa. Våra samhälleliga, kulturella, vetenskapliga och ekonomiska utmaningar kan bara hanteras genom samarbete och kunskap. Som medlemmar i ett stort antal nätverk och samarbeten är vi beroende av, och övertygade om, att gränser […]

Så är sommaren här igen!

När vi ser tillbaka på terminen är det imponerande hur mycket som sker inom Uppsala universitet under bara några månader. Ni bidrar alla med enastående insatser. Tack vare alla er – kompetenta medarbetare och duktiga studenter – kan universitetet vara en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen. Våra studenter får möjlighet att skaffa sig en förstklassig utbildning […]

Uppsala universitet viktig drivkraft för Gotland

Den första juli är det tre år sedan ”Uppsala universitet – Campus Gotland” bildades genom en sammanslagning av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Tiden går fort när man har roligt och särskilt om man gör något viktigt. Men även om tiden gått fort har vi hunnit med mycket. Campus Gotland är en framgång. Nu […]

Sommaravslutning med konsistoriet

Idag samlades konsistoriet för terminens sista möte innan sommaruppehållet. En av de positiva konsekvenserna av ombyggnationen av universitetshuset är att konsistoriet får lära känna fler miljöer vid Uppsala universitet. Dagens möte ägde rum i den vackra boksalen på Carolina Rediviva. Konsistoriet kunde idag hälsa två nya externa ledamöter välkomna. Gunilla Fransson, som har sin bakgrund […]

Minskat antal sommarkurser

Jag läser med förvåning minister Helene Hellmark Knutssons uttalande till Rapport i morse i samband med att studenterna slår larm om att antalet sommarkurser minskar. Antalet sommarkurser har halverats sedan 2010 och det borde inte komma som någon överraskning. Alltmer ska rymmas inom ett alltför lågt takbelopp, vilket vi vid upprepade tillfällen poängterat för Utbildningsdepartementet. […]

Nyanlända – vårt ansvar

Flyktingfrågan har under det senaste året engagerat många inom universitet. Mycket är på gång, både inom ordinarie verksamhet och i form av enskilda initiativ. Många vill bidra och vi arbetar hårt för att komma fort fram. Vi skräddarsyr utbildningar när skolor och andra samhällsaktörer hör av sig direkt till oss, vi fortbildar lärare i nyanländas […]

Universitetsnätverk bildat i Bryssel: Uppsala tvingas vänta i kulissen

Vid ett möte i Bryssel den 1 juni undertecknade åtta europeiska universitet det dokument som bildar ett nytt viktigt universitetsnätverk i Europa: The Guild of European Research-Intensive Universities. De grundande universiteten är Glasgow och Warwick (UK), Tübingen och Göttingen (Tyskland), Bologna (Italien), Oslo (Norge), Groningen (Nederländerna) och Jagellonska universitetet (Polen). The Guild har till syfte […]