Månad: januari 2016

På internat med ledningsrådet

I början på varje termin samlas rektors ledningsråd för ett internat lunch till lunch.  Det är ett tillfälle för fördjupade diskussioner och gemensam reflektion om aktuella framtidsfrågor av strategisk karaktär. Vi inledde med en diskussion kring Campus Gotland. För knappt ett år sedan hade ledningsrådet möte i Visby. Det blev startskottet för att tidigarelägga den utvärdering […]

Rektorsmöte Steningevik

Traditionsenligt samlades rektorerna för universitet och högskolor under ett januaridygn i Steningevik för att träffa forsknings- och utbildningsministern. Helene Hellmark Knutsson presenterade sin nya statssekreterare Karin Röding, som efterträder Anders Lönn. Karin Röding är välbekant för många av oss, hon har senast varit rektor för Mälardalens högskola. Ministern uppehöll sig länge i sin inledning om […]

God fortsättning!

Tillbaka efter jul- och nyårshelgerna hoppas vi att också ni har haft sköna helgdagar tillsammans med nära och kära och att det känns bra att vara tillbaka utvilade på jobbet igen. Ett av årets första beslut gällde Uppsala universitets svar på FOKUS-remissen, förslaget om att införa en nationell forskningsutvärdering i Sverige. Vi säger entydigt nej […]