Månad: juni 2020

Internationellt samarbete firades digitalt

Igår var jag inbjuden att hålla öppningsanförandet vid ett välplanerat digitalt evenemang i Hanoi, Vietnam. Konferensen uppmärksammade slutförandet av Erasmus+ -projektet EVENT, som koordinerats av Uppsala universitet. Det är positivt att våra internationella samarbeten fortgår och att de, som i detta fall, kan avslutas med en vacker och värdig ceremoni över gränserna trots att vi […]

Internationella kontakter och stipendier viktigare än någonsin

Igår fattade jag beslut om stipendier för 2.5 miljoner kronor som ska möjliggöra att 74 av våra internationella studenter kan fortsätta sina studier här vid Uppsala universitet, trots att Coronapandemin drabbat dem och deras stödjande familjer hårt ekonomiskt. Den internationella miljön är viktigt för vårt universitet och för utbildningskvaliteten. Mötet mellan människor med perspektiv från […]

Du nalkas ljuva sommar

Midsommartid innebär ljusa kvällar och nätter, blomsterfägring och ledighet i sikte för de allra flesta av oss. Det har varit en ovanlig termin för oss alla, med förändringar både på arbetet och fritiden som vi inte alls hade räknat med. Vi är stolta och tacksamma när vi ser hur lärare, studenter och övriga medarbetare vid […]

Inspirerande lärarmöten

Denna vecka har vi i universitetsledningen besökt lärare på tre olika campus för att ta del av erfarenheter från pandemiperiodens undervisning. I onsdag var vi på Akademiska sjukhuset och fick bland annat en demonstration av hur läkarstudenter via zoom fått lära sig att praktisk undersöka inflammerade leder. I går träffade vi lärare på Blåsenhus, och […]

Nytt Covid-19-beslut: Fysiskt när det behövs, digitalt när så är möjligt

Idag har vi fattat ett nytt beslut gällande Corona som vi hoppas ska vara vägledande och hålla över sommaren och in på hösten. Det träder i kraft den 16 juni. Utgångspunkten är att Folkhälsomyndigheten då lättar på kravet på att utbildning och examination ska ske på distans. Det är ett glädjande besked. Vi ser fram […]

Universitetens framtid här och i Europa

Just nu pågår mycket på den europeiska arenan för forskning, utbildning och innovation. Precis som här påverkas diskussionen av den pågående pandemin. I tisdags höll Guilduniversitetens rektorer General Assembly, där vi hälsade det rumänska universitetet Babes-Bolyai University välkommen som ny medlem och diskuterade gemensamma frågor, bland annat hur Corona påverkat vår verksamhet. Corona påverkar också […]

Många möten och viktig diskussion om lärarutbildningen

I fredags kom beskedet att rekommendationen om distansundervisning vid lärosätena tas bort från 15 juni. Vi kommenterade det kort på bloggen samma dag. Vi kommer inom kort att fatta ett nytt beslut inför sommar och höst som utgår ifrån det nya beskedet. Den gångna veckan innehöll som vanligt många viktiga diskussioner och möten. I tisdags […]