Månad: juni 2018

Sommar’n är här!

Efter en intensiv vårtermin närmar sig nu en välbehövlig semester. För många inom universitetet är det numera Almedalsveckan som bildar final för läsåret. Uppsala universitet arrangerar i år ett 50-tal seminarier under veckan. Vi deltar också i debatter och anstränger oss för att rikta intresse mot viktiga frågor för universitetet och för svensk utbildning och […]

Konsistoriets junimöte

På torsdagen hade universitetets styrelse sitt sista möte för terminen. Rektor inledde som alltid med en rapport om vad som hänt sedan sist. Den här gången låg fokus på de internationella verksamheter och nätverk som universitetet deltar i och lite trendspaning från UKÄ:s årsrapport. Studenterna i konsistoriet – tre ordinarie ledamöter och två suppleanter – […]

Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation

Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation We welcome the European Commission’s proposals for establishing Horizon Europe and Erasmus for 2021-2027. We fully support the Commission’s plans to double the budget for Erasmus to strengthen the mobility, employability and European identity of students and […]

Horizon Europe

På torsdag, denna vecka kommer EU-kommissionen att presentera sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, som nu går under namnet ”Horizon Europe”. GuiIden hade mycket lägligt sin ”General Assembly” nu i början på veckan, 4-5 juni och hade då bjudit in EU kommissionens nye generaldirektör för forskning och innovation, Jean-Eric Paquet. […]

Vårpromotion 1 juni 2018

Ingenstans firas doktorspromotionen som i Uppsala. Denna vackra sommardag väcktes Uppsala av salutskotten som berättade för staden att vi firar. Traditionsenligt samlades vi sedan i en fullsatt aula i universitetshuset för att fira vårpromotion där hela  166 nya doktorer och 36 jubeldoktorer stod i fokus. Programmet var både högtidligt och intressant. Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor […]