Månad: juni 2014

En dag på CERN

Igår var vi på studiebesök på CERN utanför Geneve, tillsammans med ledningen för teknatfakulteten, fysiksektionen och -institutionen samt några av universitetets CERN-anknutna forskare: Richard Brenner, Tord Ekelöf och Roger Ruber. Vi erbjöds ett späckat program. Med den svenske CERN-forskaren Richard Jacobsson som ciceron hann vi besöka ett antal faciliteter: Antiproton-deceleratorn, ATLAS-experimentets underjordiska detektor, CERN:s prototypverkstad, […]

Sommarlov för konsistoriet

Idag har vi haft det sista konsistoriemötet innan sommaruppehållet. Som första punkt vid varje sammanträde är rektors rapport. Det är mycket som händer vid vårt universitet mellan mötena. Jag fick anledning berätta att söktrycket till Uppsala universitet inför hösten åter igen slår nya rekord – över 92 000 sökte vår kurser och program. Titta gärna […]

Veckan som varit: Från Big Bang till Buddha

Veckan har präglas av internationella aktiviteter och möten. Det var partnerdag för SANORD i måndags med företrädare från flera afrikanska lärosäten  på väg till SANORDS symposium och councilmöte i Karlstad som var tisdag till torsdag. Under mötet blev Uppsala universitet framröstade att inneha viceordförandeskapet under 2015-2016 – vi tackar för förtroendet. SANORD beslutade också att […]

Händelserik junivecka

Veckan började för Evas del i Köpenhamn med ett möte om InnoLife,  Uppsala universitet deltar i en ansökan i kommande storsatsning av EIT (The European Institute of Innovation and Technology) inom huvudtemat “Healthy Living and Active Ageing”. Köpenhamns universitet tar sina miljömål på allvar och använde cykeltaxi för deltagarna. Tisdag och onsdag gick den första upplagan […]