Månad: februari 2015

Universitet rikt på skatter

I Mål och strategier sägs att Uppsala universitet ska vara en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Denna vecka har det breda universitetet visat upp sig från sin bästa sida med både öppna föreläsningar och en ny utställning. Celsius-Linnéföreläsningarna har hållits årligen sedan 1991 och Hugo Valentin-föreläsningen sedan 2000-talets början. Denna vecka har universitetets forskare, […]

Folkligt, festligt, fullsatt – rapport från resa till Melbourne och Sydney

Folkligt, festligt och fullsatt på vårt första möte med alumner och vänner i Melbourne på måndagskvällen.  35 alumner,  utbytesstudenter, vänner och hedersdoktorer hade hörsammat inbjudan. Det gav mersmak och många nya band knöts bland deltagarna. Detta är en av programpunkter på en resa till Melbourne och Sydney denna vecka. Uppsala universitet har haft utbytesavtal med både Melbourne […]

Veckan som varit – och den som kommer

Som ni redan säkert har läst i tidigare blogginlägg så hade konsistoriet möte under veckan som gick, där en positiv årsredovisning för 2014 presenterades. Men vi har hunnit med en del annat också under veckan som gått. I onsdag var vi på institutionsbesök hos idé- och lärdomshistoria. Tack för bra presentationer av verksamheten! Det är så roligt att […]

Stark årsredovisning

Under onsdagen sammanträdde konsistoriet. Mötet inleddes som vanligt med en rektorsrapport om viktigare händelser sedan föregående sammanträde. Se presentationen här. Mötets huvudnummer var fastställande av årsredovisningen för 2014 och budgetunderlaget till regeringen för perioden 2016-2018. Det är roligt att för konsistoriet kunna presentera en så stark årsredovisning. Vi i ledningen brukar inleda våra presentationer av […]

Bred samverkan till ömsesidig nytta

Ett brett universitet fordrar ett brett samverkansbegrepp. I våra nya Mål och strategier betonas att samverkan inte är en enkelriktad process. Vi samverkar för att föra ut kunskaper och nyttiggöra de kompetenser som finns inom universitetet, men vi också för att exponera oss för vad som händer i näringsliv och samhälle och därigenom kunna utveckla […]

Viktig diskussion om utbildningsfinansiering

Rektorerna i Göteborg och Lund, Pam Fredman och Torbjörn von Schantz, skriver idag på UNT Debatt om det orimliga i att staten sedan 20 år genom systemet med ofullständigt kompenserad löneutveckling successivt urholkar kvaliteten i den högre utbildningen. De pekar på en viktig fråga. Just i utbildning är den tid som lärare och student tillbringar […]

Samarbetsavtal med ABB

Idag undertecknade Uppsala universitet och ABB ett samarbetsavtal som kommer att innebära bättre möjligheter för våra studenter som vill praktisera på företaget eller för de som vill göra examensarbeten inom ett område som ligger företaget nära. Avtalet innebär dessutom utökat forskningssamarbete, fler gästföreläsare, studiebesök och tydligare strukturer för uppdragsforskning. Siegbahnsalen på Ångström var välbesökt när Johan […]