Månad: april 2017

Politikerfrukost och konsistoriemiddag

En gång per termin bjuder vi in Uppsalapolitiker – från kommunen, regionen och riksdagen –till frukostmöte. Vi berättar om vad som händer inom universitetet och vilka frågor som står högst på vår agenda. Men minst lika viktigt är det för oss inom universitetet att känna till vilka frågor som står på den politiska agendan lokalt, […]

Avslutning Utsiktsplats forskning

I drygt tre år har jag (Eva) varit med i styrgruppen för IVA’s projekt Utsiktsplats forskning och igår var det avslutning. Både minister Helene Hellmark Knutsson och statssekreterare Karin Röding var på plats tillsammans med många andra från sektorn. Projektets mål som det beskrivs på IVA’s hemsida: Målet för projektet är att vara just en […]

March for Science i Uppsala 22 april

Imorgon lördagen den 22 april 2017 kommer många att delta i manifestationer för vetenskapen runt om i världen. I Uppsala kan vi delta i marschen som startar klockan 11 på Stora Torget och går till Ångströmlaboratoriet via Gustavianum. Många organisationer stödjer March for Science, bland annat SUHF och VR. Jag (Eva) kommer att delta för […]

Internationella nätverk inom akademin

Jag skriver om varför internationella nätverk behövs inom akademin idag i webb tidningen Curie. Läs gärna artikeln! Eller så läs nedan. Som av en händelse hade vi en stor grupp ur Tartu universitets ledning på besök här de senaste två dagarna. Tartu universitet är medlemmar i Guilden men är också medlemmar i Coimbra, Baltic University Program och […]

Tyst minut idag måndag klockan 12

I fredags drabbades Sverige av terrorn när den slog till på Drottninggatan i Stockholm. Ett terrordåd som vill sprida rädsla och hat. Jag befann mig på Bryssels flygplats när det hände och jag fick följa händelseförloppet i nyhetsflödet och på Messenger genom min dotter som sprang skräckslagen tillsammans med många andra på Stockholms gator. Jag […]

Händelser i Ungern

Igår skickade nätverket the Guild of European Research-Intensive Universities ett öppet brev till Ungerns regering. Anledningen är att Central European University (CEU), som grundades 1991 av George Soros, riskerar nedläggning som ett resultat av den ungerska regeringens agerande. Regeringen hävdar att CEU är illegalt eftersom det inte formellt är ett ungerskt universitet och inte har […]

Lika men olika

Då börjar resan lida mot sitt slut och idag är det jag, Rozbe Bozorgi ordförande för en av studentkårerna i Uppsala, som håller i bloggrodret. Utbildning och forskning ses ofta som ett universitets två grundpelare, som tillsammans kan ge upphov till en bättre omvärld. Trots det till synes självklara sambandet är förhållandet mellan dessa två […]