Månad: maj 2018

Final för Erasmus Mundus

Uppsala universitet har i dagarna tre haft avslutning för de tre Erasmus Mundus-projekt vi koordinerat (INSPIRE, LOTUS+ och PEACE). Eftersom hela Erasmus Mundus-programmet avslutas den 14 juli i år, har deltagare från fyra kontinenter summerat projekten men även diskuterat framtida samarbetsmöjligheter.  Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) är ett EU-finansierat stipendieprogram som gett möjligheter till studenter och […]

Gästblogg: God sed i forskningen

Rektor har utsett sex personer att som rektorsråd arbeta med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Det gäller Campus Gotland (Olle Jansson), internationalisering (Anders Backlund), lika villkor (Cecilia Wejryd), forskningsinfrastruktur (Kristina Edström), hållbarhetsfrågor (Anna Rutgersson) samt god forskningssed (Stefan Eriksson). Under våren medverkar dessa som gästbloggare här på rektorsbloggen för att berätta om vad som […]

Succé för SASUF i Sydafrika

Jag hade förmånen att få delta i South Africa – Sweden University Forum, SASUF:s första forsknings- och innovationsvecka den 14-18 maj i Sydafrika. Man kan inte säga annat än att har varit en succé, eller vad sägs om 1000 sydafrikanska och svenska deltagare från 30 universitet? Själva huvudseminariet hölls i Pretoria, men mer än 40 satellitevents […]

Gästblogg: Lika villkor

Rektor har utsett sex personer att som rektorsråd arbeta med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Det gäller Campus Gotland (Olle Jansson), internationalisering (Anders Backlund), lika villkor (Cecilia Wejryd), forskningsinfrastruktur (Kristina Edström), hållbarhetsfrågor (Anna Rutgersson) samt god forskningssed (Stefan Eriksson). Under våren medverkar dessa som gästbloggare här på rektorsbloggen för att berätta om vad som […]