Uppsala universitet har i dagarna tre haft avslutning för de tre Erasmus Mundus-projekt vi koordinerat (INSPIRE, LOTUS+ och PEACE). Eftersom hela Erasmus Mundus-programmet avslutas den 14 juli i år, har deltagare från fyra kontinenter summerat projekten men även diskuterat framtida samarbetsmöjligheter.

 Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) är ett EU-finansierat stipendieprogram som gett möjligheter till studenter och forskare i låg- och medelinkomstländer utanför Europa att genomföra ett utbyte eller en hel utbildning vid lärosäten i Europa. Uppsala universitet har varit en av de mesta aktiva deltagare i programmet i Europa och har från 2009 till 2018 tagit emot hela 530 stipendiater från 56 länder utanför Europa. De vanligaste ursprungsländerna har varit Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien, men inom programmet har Uppsala universitet samarbetat med fler än 200 lärosäten i ett stort antal länder i främst Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika.

Universitet har i programmet delat ut mer än 50 miljoner kronor i stipendiemedel. Av de 530 stipendiaterna har en stor del genomfört utbyten på kandidat, master och doktorandnivå, men många har också varit här för att ta en master- eller doktorsexamen eller som post-docs eller gästlärare. Ett stort tack till alla forskare, lärare och institutionspersonal på Uppsala universitet som har varit med och gjort programmet till en så stor succé!