Månad: december 2013

Året som gått – några tankar sent i december

Så här i slutet av 2013 summerar vi det år som gått och blickar framåt mot 2014. När vi ser tillbaka är det några händelser som sticker ut, som invigningen av Campus Gotland under Almedalsveckan. Den autonomidiskussion som aktualiserades av remissen om högskolestiftelser tillhör också årets viktiga händelser. Vi har haft många intressanta debatter; det […]

Nobelbesök

Idag har årets Nobelpristagare i medicin och kemi besökt Uppsala universitet. Medicinpristagarna, Thomas Südhof, Randy Schekman och James Rothman, höll välbesökta föreläsningar på BMC medan två av kemipristagarna, Arieh Warshel och Michael Levitt, föreläste i universitetsaulan, iförda röda universitetsslipsar, som de mottagit vid tidigare besök (se bild nedan). Lars Peter Hansen, en av ekonomipristagarna, blev […]

Konsistorium om kårstatus och kvalitet

Idag har vi haft årets sista konsistoriemöte. Denna gång var agendan inte fylld av beslut utan vi fick tillfälle att diskutera både arbetet med revideringen av mål och strategier och universitetets kvalitetsarbete på djupet. Det var bra diskussioner kring de teman som vi har diskuterat internt i ledningsrådet, i senaten och på dekanmöte – kvalitet, […]

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

Igår träffade jag (Eva) vinnarna i den internationella tävlingen Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists. De besökte Uppsala och Rudbecklaboratoriet under dagen och deltog i ett vetenskapligt program med föreläsningar, för att sedan åka vidare till prisceremonin på Grand Hôtel i Stockholm. Det är SciLifeLab som tillsammans med tidskriften Science för första gången anordnar […]

Kvalitetstid

Onsdag förmiddag sammanträdde universitetets kvalitetsråd med tre frågor på agendan: • SUHFs förslag om att lärosätena skulle kunna få sina kvalitetssäkringssystem godkända av UKÄ och därefter själva betros med ansvaret för sitt kvalitetsarbete. • Förslag till direktiv för den arbetsgrupp som skall arbeta med e-lärande (beslutas av rektor inom kort). • Förslaget till handlingsplan för […]

Afrika del 2: SANORD-konferens i Malawi

SANORD -Southern African- Nordic Centre, är ett universitetsnätverk som grundades 2007. Medlemmar är universitet i Norden och södra Afrika. Uppsala universitet var ett av de åtta universitet som bildade nätverket, och nu har antalet medlemsuniversitet stigit till en bit över 40 vilket visar på attraktivitet och livskraft.  Nätverkets målsättning är att främja samarbeten mellan Norden och […]