Månad: december 2017

Året som gått, och året som kommer

Inför jul- och nyårshelgerna är det dags att summera och utvärdera ett intensivt år, och att blicka framåt. För oss i ledningen – liksom för många anställda – har KoF17 präglat delar av årets arbete. Tillsammans har vi gjort en genomlysning av alla våra forskningsmiljöer. Tack vare den externa granskning som genomfördes av mer än […]

I luciatid

Ordspråket säger att ”Morgonstund har guld i mund”. På tisdagsmorgonen stämde det rent bokstavligt när Eva fick starta dagen med att besluta om utdelning av stipendier på mer än 17 miljoner till våra forskare och studenter. Det är möjligt tack vare donationer till Uppsala universitetet från personer som vill stödja unga människor, utbildning och forskning. […]

Utbildningsutvärderingar: nu är vi igång!

Idag inleddes en ny viktig tradition i Ihresalen i Engelska parken. Uppsala universitets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar avhölls med mer än 200 deltagare. Konferensen kommer att vara ett årligt återkommande inslag i Uppsala nya kvalitetssystem för utbildning. I Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar vilar ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar på områdes-/fakultetsnämnderna. Modellen […]

Varför sparar lärosätena?

Riksrevisionens (RiR) genomgång och analys av lärosätenas myndighetskapital heter ”Varför sparar lärosätena?”. Rapporten publicerades i förra veckan och presenterades på måndagen under Högskoleforum i Linköping. Rapporten ger en pedagogisk beskrivning av vad myndighetskapital är och hur det uppkommer. Den ger en i stort vederhäftig och nyanserad bild av hur lärosätenas myndighetskapital ökat under främst det […]

SANORD – Southern African – Nordic Centre firar 10 år

Nu är jag (Eva) på hemväg från den mycket lyckade SANORD-konferensen i Zimbabwe. SANORD (Southern African Nordic Centre) är ett nätverk med 46 partneruniversitet i Norden och södra Afrika, där jag under åren 2017-2018 är ordförande (Chair). SANORD grundades 2007 så under årets konferens firade organisationen sitt 10-årsjubileum. Tio år tillsammans – från sju medlemmar […]