Månad: februari 2020

Konstruktiv dekandag

Den kommande granskningen av universitetets kvalitetssystem, biblioteksutredningen, implementeringen av mål och strategier, EUN-ansökan Enlight, anställningsordningen och konsten att göra en världsledande stafettväxling när man lämnar ett uppdrag. Gårdagens dekandag var intensiv med många givande diskussioner om frågor som alla rör vårt universitets utveckling framåt. Morgonnyheterna hade berättat det senaste om Coronaviruset så vi inledde med […]

Fokus på att utveckla våra miljöer

En välkommen donation av Anders Wiklöf gav nyligen en extra knuff framåt för universitetets hjärtkärlforskning. En privatpersons engagemang bidrar nu till att utveckla en ny forskningsmiljö. Tidigare samma vecka var det uppstart för ett av de tre nya kompetenscentrum som universitetet koordinerar med finansiering av Vinnova. Universitetet vidareutvecklar därmed miljöerna kring batteriforskning, läkemedelsutveckling och nya […]

Ett bra år redovisat och vi blickar framåt

Årsredovisningen för 2019 var huvudpunkten på dagordningen när konsistoriet sammanträdde idag. Det är tillfredställande läsning. Universitetet har en välskött ekonomi och verksamhet. Omsättningen har ökat med 285 miljoner, vi utbildar enligt plan och lyckas bra i konkurrens om forskningsanslag. Antalet nyintagna doktorander ökar nu efter några års nedgång och myndighetskapitalet omsätts stadigt till verksamhet. Men […]

Frihet, integritet, respekt

En krönika av Göran Rosenberg i God morgon världen den 12 januari har inspirerat en debatt, med bland annat flera inlägg i UNT. Diskussionen berör viktiga frågor om normstyrning, akademisk frihet, yttrandefrihet och lika villkor. Nedan några reflektioner utifrån frågor som i sammanhanget riktats till Uppsala universitet och dess ledning. • Värnar Uppsala universitet utbildningens […]

Vägen framåt saknas i Life Sciencestrategin

I veckan publicerade Universitetläsaren en artikel där jag ger min syn på regeringens life sciencestrategi, ett efterlängtat dokument för aktörerna inom området: akademin, industrin, hälso- och sjukvården. En strategi är bra för att visa att Sverige har ambitioner och vill satsa på området, inte minst när talanger ska rekryteras. Och ska Sverige vara en ledande […]

Förändringen mot hållbarhet är igång

Igår fick jag en genomgång av universitets miljöledningsarbete för 2019. Det är en redovisning som alla statliga myndigheter lämnar till Naturvårdsverket årligen och som beskriver förändringen i vissa miljörelaterade nyckeltal.Det var flera glädjande siffror, bland annat när det gäller resande, och spännande att se att vi är inne i en positiv förändring redan innan den […]

Givande diskussioner när ledningsrådet besökte Campus Gotland

Igår var det dags för ledningsrådets årliga besök på Campus Gotland. Efter vårt ordinarie möte där vi diskuterade årsredovisningen och budgetunderlaget, som är under beredning, berättade rektorsråd Olle Jansson om strategiska och aktuella frågor vid Campus Gotland. Universitetets mål om 1500 campusstudenter är på god väg att nås. Flest nya studenter finns inom speldesign, folkhälso- […]

Uttalande av Guildens rektorer med anledning av Brexit

Uppsala universitet är medlem i Guilden, the Guild of European Research Intensive Universities. Nätverket, som bildades 2016, ger vårt universitet en tydligare närvaro i Bryssel och bättre möjligheter att påverka Europas forsknings- och utbildningspolitik. I samband med Storbritanniens utträde ur EU har rektorerna i Guilden gjort ett gemensamt uttalande om betydelsen av fortsatt samarbete inom […]