Månad: november 2017

Om #MeToo

I våra mål och strategier talar vi om att Uppsala universitet ska ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, ansvar och förtroende, att vi ska ha ett etiskt förhållningssätt och en verksamhet som präglas av lika villkor. I detta ingår som en självklar del att vi alla – ledare, medarbetare och studenter – […]

U4 i Gent

På söndag och måndag den 19-20 november gick det tionde rektorsmötet för nätverket U4 av stapeln. Delegationer från de fyra ingående universiteten (förutom Uppsala: Gent, Groningen och Göttingen) träffades i Gent, där universitetet för övrigt i år firar sitt 200-årsjubileum. Uppsalas delegation bestod av representanter för de tre vetenskapsområdena samt förvaltningen och rektor. Studentrepresentanter hade […]

Professorsinstallation 2017

Idag installerade vi 24 nya professorer under högtidliga former. Den högtidliga ceremonin i universitetshuset avslutade en lärorik vecka då de nya professorerna uppmärksammats. Välbesökta installationsföreläsningar har hållits i universitetshusets sal IV där publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet. Läs om professorerna och deras forskning. Högtiden inleddes med musik […]

Konsistorium på Krusenberg

Varje termin har konsistoriet ett internat då det ges utrymme till fördjupade strategiska diskussioner. Höstens internat gick av stapeln tisdag-onsdag denna vecka på Krusenbergs herrgård. Under tisdagseftermiddagen presenterade Anders resultaten av KoF17-projektet (Kvalitet och förnyelse 2017). Vicerektorerna Johan Tysk och Torsten Svensson samt stf vicerektor Mats Larhed berättade om hur respektive vetenskapsområde kommer arbeta vidare […]

Kvalitet och Förnyelse 2017

Igår fick jag ta emot rapporten KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017) från projektgruppen. Det är en gedigen lunta på mer än 700 sidor. I eftermiddag ska den presenteras för konsistoriet som påbörjar sina strategiska diskussioner vid höstens internat. Jag kan inte tänka mig ett bättre underlag. Det är tredje gången Uppsala universitet har genomfört en […]

Guilden om Brexit

Uppsala universitet är medlem i the Guild of European Research Intensive Universities. Nätverket som kommit till för att ge, bland annat vårt universitet en tydligare närvaro i Bryssel. (Ni har kunnat läsa om det tidigare här på bloggen) Genom samarbetet i nätverket hoppas vi få ökade möjligheter att påverka Europas forsknings- och utbildningspolitik. Vi har […]

Områdesdialoger, Göran Gustafsson-föreläsning och internationaliseringsutredning

Förra veckan dominerades av områdesdialogerna med ledningarna för de tre vetenskapsområdena. Syftet med vår dialog med vetenskapsområdena är att diskutera verksamhetens utveckling och vetenskapsområdenas strategier, vilka utmaningar universitetet och områdena står inför och hur dessa kan hanteras gemensamt respektive på områden och fakulteter. Dialogen tog sin utgångspunkt i universitetets och vetenskapsområdenas mål och strategier. Vid […]