Månad: juni 2015

Debatt i dag: Ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten

Idag skriver jag tillsammans med mina rektorskollegor från Uppsala och Stockholm i UNT om ökad handlingsfrihet. Debattartikeln finns återgiven nedan  i bloggen.  Flera har efterfrågat rapporten och  du kan hitta här:   Okad_handlingsfrihet Riv hindren i stället Statliga universitet och högskolor behöver ökad handlingsfrihet inom strategiskt viktiga områden. Det handlar om att stärka de svenska lärosätenas internationella […]

Glad midsommar!

Så här strax innan datorn ska stängas av för att vi ska övergå att fira midsommar så samlar jag ihop några axplock ur den gångna veckan. I slutet på förra veckan deltog  jag (Eva) i ”Hamburg Transnational University Leaders Council”. 50 rektorer från olika delar av världen var inbjudna för att diskutera vilka värden som vi har […]

Sommaravslutning för konsistoriet

Idag har vi haft det sista sammanträdet för den här terminen med konsistoriet.  I ett sommarskönt Uppsala blir det lite av en skolavslutningskänsla. Mötet inleds alltid med rektors rapport. Den belyser vad som hänt vid universitetet sedan förra mötet men också vad som är på gång framåt. Mycket av innehållet i rapporten har ni kunnat […]

Internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog

I Mål och strategier sägs att Uppsala universitet ska vara en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Den beskrivningen stämmer väldigt väl denna första junivecka. Statsbesöket från Indien i tisdags visade än en gång att Uppsala universitet har en roll i världen. Aulan var fullsatt när en stor delegation med […]