Månad: september 2016

Ledningsrådet i Tartu och Tallinn

Vi fortsätter med besök hos universitet i vårt närområde dels som studieresa och dels för att fördjupa samarbeten. Nu var det universitet i Estland som stod på tur. Först besökte vi Tartu universitet, tidigare kallat Dorpats universitet, som var Sveriges andra universitet då det startades 1632, Uppsala universitet var Sveriges första som ni alla säkert vet. Det […]

Senaten – internat på Gotland.

Det har nu gått drygt tre år sedan samgåendet med Högskolan på Gotland och bildandet av Campus Gotland. Förra hösten utvärderades processen av Lars Haikola och vi fick 17 förslag och rekommendationer varav flertalet redan är omhändertagna. Uppdraget i regleringsbrevet är att skapa en miljö för fullvärdig forskning och utbildning och i våra egna Mål […]

Budgetpropp och universitetsstyrning

Idag var det seminarium för rektorer och ordföranden i universitets- och högskolestyrelser. Jag deltog tillsammans med konsistoriets vice ordförande Gunnar Svedberg. Minister Helene Hellmark Knutsson inledde med en presentation av budgetpropositionen 2017. Tidigare ministrar har bjudit in oss rektorer till förhandsinformtion någon vecka innan budgetproppen offentliggjorts men nu har ministern valt att göra detta i […]

Veckan som gick: forskningspropp i portioner, konsistoriesammanträde, internationalisering och besök

I väntan på forskningspropositionen i början av november har de under den senaste tiden kommit tre utspel som gissningsvis sammantaget lanserat det huvudsakliga innehållet. Den 9 september gick man ut med att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om nya forskningssatsningar om totalt 680 miljoner för att möta globala samhällsutmaningar. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/nya- forskningssatsningar-ska-mota-globala-samhallsutmaningar/ I fredags hölls en […]

En händelserik vecka lider mot sitt slut

Förra veckan var händelserik. Den offentliga debatten dominerades av en intensiv rapportering om Macchiariniaffären. Nu har tre av tretton utredningar redovisats. Många lärdomar finns att dra, många diskussioner behöver föras. Vi har inte sett slutet på den historien ännu. Men det hände så mycket mer. Veckan inleddes med ABB:s 100-års jubileum i Västerås. Sedan omkring ett […]

Beslutsprocesser, förvaltningskultur och forskningskvalitet

Fallet Macchiarini har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och världen. Det har påverkat synen på Karolinska institutet, enligt en förtroendemätning som TNS/SIFO presenterade härom dagen, men har även betydelse förtroendet för forskarvärlden generellt. Förra veckan kom en utredning om Karolinska sjukhuset, som bland annat påvisade hur viktigt det är med tydliga roller mellan universitet och […]

Våra Alumner

Förra året utfärdades 5893 examensbevis till studenter som var redo att ge sig ut i arbetslivet. Genom dem bidrar Uppsala universitet till arbetsmarknader och samhällsutveckling i hela världen. För alumnerna arbetar ju inte bara i Sverige efter examen. Alumnnätverket skapade vi eftersom vi saknade ett bra sätt att hålla kontakten med våra tidigare studenter. Hela vår verksamhet […]