Månad: november 2014

Internat med konsistoriet

En gång per termin träffas hela konsistoriet under ett dygn någonstans i närheten av Uppsala. Vid dessa tillfällen deltar också vicerektorerna under delar av mötet. Konsistoriet får utrymme att diskutera strategiska frågor och fördjupa sina kunskaper om vårt universitet.  I förrgår hade vi slutdiskussion inför gårdagens beslut om universitetets mål och strategier. Arbetet med dokumentet […]

U4 möte i Göttingen

Det årliga nätverksmötet var idag i Göttingen. U4 är ett relativt litet och fokuserat universitetsnätverk med fyra lärosäten, Groningen, Ghent, Göttingen och Uppsala universitet. Samarbetet sker främst inom fem olika cluster: Humanities (host: Ghent) Medicine and Pharmacy (host: Groningen) Science and Technology (host: Uppsala) Social Sciences, Economics and Law (host: Göttingen) Institutional management Efter att […]

Professorsinstallation och Anders Wall-föreläsning

Den 14 november installerades 25 nya professorer. Vi hade en högtidlig ceremoni i universitetsaulan och sedan en fin fest på slottet. Alla professorer höll korta föreläsningar under tre dagar. Som vanligt kom många nyfikna och lyssnade. I samband med installationen uppmärksammade vi årets mottagare av det Pedagogiska priset för 2014 och dessutom mottagaren av Uppsala […]

Nytt kontor i Hanoi

Mycket på gång – och vi har inte hunnit med att skriva här på bloggen som vi brukar, både Anders och jag har varit ute och rest på sistone. Men nu summerar vi några saker från de gångna veckorna. Turerna runt Campus Gotland har vi kommenterar i separata bloggar. Vi har under förra veckan haft […]

Regeringen äventyrar Gotlandssatsningen

Idag skriver jag tillsammas med rektorsrådet Olle Jansson om hur regeringen äventyrar samgåendet med Gotland på Brännpunkt i SvD. Landets första lärosäte har framgångsrikt gått samman med det yngsta. Men när redan utlovade medel dras in utan dialog och utan förvarning äventyras hela samgåendeprocessen. Regeringens budgetproposition innehöll det helt oväntade beskedet att 25 miljoner, medel […]