Månad: mars 2014

Veckan som varit

Helg igen och ytterligare en vecka som vi har lagt bakom oss. Våren fick kliva tillbaka en stund men kommer snart igen. I veckan har det varit möte med Huvudmannarådet, där frågan om infrastuktur tog en stor del av mötet. Vi kommer att ta ett större ansvar i denna fråga framöver. Nu ska varje lärosäte […]

Besök från Bryssel och Moldavien

Det pågår ständigt möten av allehanda slag vid vårt universitet. Idag på förmiddagens hade vi EU-kommissionären László Andor på snabbvisit, inbjuden av Joakim Palme vid Statsvetenskapliga institutionen. Kommissionär Andor ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, och har under det senaste året gått på offensiven mot de ökade sociala obalanser inom EU som följt i den globala […]

Nya rådsprofessorer och högskoleplatser

I veckan blev det känt att tre framstående forskare vid Uppsala universitet tilldelats anslag genom Vetenskapsrådets nya satsning Rådsprofessorsprogrammet. Det är materialfysikern Olle Eriksson, genomforskaren Kerstin Lindblad-Toh och evolutionsbiologen Hans Ellegren som får anslag på 5 miljoner kronor per år under tio år. Syftet med satsningen är att ge de mest framstående forskarna i Sverige […]

Ännu en händelserik vecka

Den här veckan har det arbetats intensivt inom vetenskapsområdena med att tillsätta nya temporära ledningar som kan fungera fram till sommaren, när de ordinarie vicerektorsval som pågår ute på områdena blir klara. Ordförandena i respektive vetenskapsområdes redan utsedda elektorsförsamlingar och valberedningar har ansvarat för arbetet med att finna kandidater. Idag har vi kunnat utse områdesledningar […]