Månad: september 2012 (sida 1 av 2)

KrUUt: panelens preliminära observationer

I fredags avslutade den internationella panelen sitt veckolånga besök. De gav återkopplingar till KrUUts sekretariat och styrgrupp liksom till universitetsledningen. Panelen mötte även en bredare grupp intresserade kolleger vid en välbesökt öppen hearing sent på eftermiddagen. Detaljerna kommer i en skriftlig rapport under hösten men några slutsatser framträder redan nu. Panelen anser att vårt existerande […]

UU Innovation blir 5 år

UU Innovation blir 5 år. Fem händelserika och framgångsrika år med AIM DAY och ÅMA, med stöd till enskilda forskare och studenter med affärsidéer genom rådgivning och hjälp samt stöd vid kontakter med myndigheter och företag. Det är en imponerande tillväxt och UU Innovation har blivit en dynamisk del i ett omfattande innovationssystem. Uppsala är nationellt […]

Diskussion om utvärderingssystemet

Idag hade HSV samlat sektorn till en avstämning av det nya kvalitetsutvärderings­systemet. Från Uppsala deltog undertecknad prorektor tillsammans med universitetsdirektör Ann Fust och utvärderingschef Åsa Kettis. Vid detta välbesökta heldagsseminarium medverkade statssekreterare Peter Honeth och universitetskanslern Lars Haikola samt en rad företrädare för universitet och högskolor, SUHF och studentkårerna. ENQA:s aktuella beslut att ifrågasätta om […]

Välkomna till Alumndagen!

Den 2 oktober arrangeras en gemensam alumndag för alumner, anställda, studenter och en intresserad allmänhet vid Uppsala universitet i universitetshuset. Spännande program med Forskar Grand prix och paneldebatt kring “Sociala mediers makt – är den överdriven?” Programmet och mer information om Alumndagen den 2 oktober finns på webbsidan:  http://www.uu.se/alumn/alumnveckan/ Varmt välkomna! Är du alumn från […]

KrUUt går mot sitt slut: internationell panel på besök denna vecka

KrUUt – Kreativt Utvecklingsarbete vid Uppsala Universitet – är ju namnet på ett projekt som genomförs under perioden 2010-2012, med syftet att stimulera vidareutveckling av utbildningskvaliteten vid universitetet. KrUUt-projektet lyfter fram och synliggör det kreativa utvecklingsarbete som sker inom ramen för universitetets utbildningar, och ska därigenom stimulera utbyte av idéer för att vidareutveckla undervisning och […]

Budgetpropositionen

Nu har budgetpropositionen kommit. Mycket av innehållet var redan känt sedan tidigare. Neddragningar av takbelopp för studieavgifter och inaktiva studenter har vi vetat om och planerat för i VP. Vi har också vetat om att det kommer ytterligare kvalitetssatsning på HTSJ.  I flera omgångar man höjt prislappen för humaniora, samhällskunskap, teologi och juridik. Genom tillämpning […]

Rektorsråd för Campus Gotland.

Uppsala universitet söker, under förutsättning att regeringen och riksdagen fattar beslut om ett samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland, ett Rektorsråd. Vid ett samgående kommer Högskolan på Gotland att få namnet Campus Gotland. Rektorsrådet kommer att ha en strategisk roll underställd rektor samt en operativ och samordnande roll given av prefekter och andra […]

HSV utesluts ur ENQA

Idag nåddes jag av nyheten att Högskoleverket uteslutits från den internationella utvärderingsorganisationen ENQA. Tyvärr, för vi behöver ett externt utvärderingssystem för högre utbildning som är internationellt erkänt. Det är en förtroendefråga för svensk utbildning i världen. På kort sikt blir därför vårt interna kvalitetsarbete ännu mer viktigt. Uppsala universitet har ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som vi […]

God morgon!

Hösten gör sig allt tydligare påmind nu om mornarna. Det är lite kyligare och lite mörkare. Jag gillar hösten med terminsstart och nya studenter. I veckan som ligger framför mig har vi bland annat två besök av ambassadörer, från Portugal och Bulgarien. Vi får besök imorgon av MAX IVs nye föreståndare Christoph Quitmann. Han tillträdde […]

Reccegasquemottagning

Idag samlades nationerna utanför universitetshuset för att tåga in till Reccegasquemottagningen i aulan. Aulan fylldes av förväntansfulla recentiorer. Vi bjöds på fin musik och diplom delades ut till ”Terminens recentior” för varje nation. Högtidligt men samtidigt välkomnande. I morse deltog jag i panelen på frukostseminarium på Fores i Stockholm om “Sverigebildens betydelse i en globaliserad […]

« Äldre inlägg