Månad: augusti 2014

Välkomna till Uppsala universitet!

Igår välkomnade vi studenter från hela världen till Uppsala universitet i universitetshuset. Nationer, kårer och föreningar visade upp sig och de nyanlända studenterna fick en försmak av vad allt Uppsala har att erbjuda. Alltfler internationella studenter kommer hit, delvis tack vare de stipendier som vi kan erbjuda genom generösa donationer av Anders Wall, Uppsala universitets vänner, […]

Forskningspolitik och fysikfirande i Tartu

  I början av veckan var Anders i Tartu och deltog i invigningen av nya Physicum, Tartu universitets nya byggnad för forskning och utbildning i fysik. I anslutning till invigningen arrangerades ett ”Rectors roundtable” om forskningsfinansiering som samlade ett femtontal internationella gäster (rektorer och vicerektorer från nordiska, baltiska och ryska universitet), ambassadörer och andra sektorsföreträdare […]

Kan du hyra ut ett rum?

I dagarna så välkomnar jag nya studenter till Uppsala universitet. Det är en av en rektors allra roligaste uppgifter och kanske en av de viktigaste.  I morse när jag välkomnade studenter inom teknik och naturvetenskap blev jag i samtalen påmind om att många har det besvärligt med att hitta boende och för vissa är det […]

På’t igen

Vederkvickta efter en alldeles ovanligt vacker sommar är det nu dags att veva igång verksamheten igen. Vi går nu in i upptaktsmötenas, kick-offernas och terminsstartsaktiviteternas tid. På måndag konstituerar sig rektors ledningsråd, med nya vicerektorer och studentrepresentanter, och om ett par veckor välkomnar vi alla nya och återvändande studenter till Uppsala och Visby. Redan den […]