Idag fick universitetet besked om att samarbetet ENLIGHT tilldelas finansiering från Erasmus+ för att, som ett flera pilotprojekt, bilda ett så kallat Europauniversitet. Det är ett glädjande besked som ger Uppsala universitet nya möjligheter på internationaliseringsområdet. I ENLIGHT ska Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet samarbeta kring temat hållbara städer. De universitet som […]