Månad: september 2015

Konstruktiva diskussioner vid höstens första möte med konsistoriet

Idag samlades universitetets styrelse för höstens första styrelsemöte. Det var en fyllig agenda som innehöll både beslut och diskussionspunkter. Som vanligt inledde jag med en presentation om hänt sedan sist. Rektors rapport Två olika frågor engagerade konsistoriet särskilt. Dels universitetets inspel till regeringens forskningsproposition och dels förslaget som Kåre Bremer utarbetet som nu är ute på […]

Möte om internationalisering

Idag, måndag eftermiddag var jag, (Eva) och rektorsrådet för internationalisering, Leif Kirsebom med på ett möte på KTH campus Södertälje för att diskutera och framföra vad vi tycker är särskilt viktigt  angående internationalisering till utbildnings och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.  Inledningsvis poängterade vi vikten av att undanröja hinder och arbeta främjande från departementet sida med […]

En dag i Washington DC

Efter delegationsresan till Minneapolis (se tidigare blogg) gjorde delar av universitetstruppen en avstickare till Washington DC där också prorektor och universitetsdirektör anslöt. Tre programpunkter avverkades under en intensiv torsdag i underbar sensommarvärme. Alumn och fundraising vid Georgetown På förmiddagen besökte vi Georgetown University, USAs äldsta katolska universitet, grundat 1789, med drygt 18 000 studenter samt […]

Akademiska Hus och vinster

Akademiska Hus styrelse kallar till en extra bolagsstämma och skälet till den extra bolagsstämman är att styrelsen har föreslagit aktieägaren  – som är den svenska staten –  att Akademiska Hus ska lämna utdelning om 6, 5 miljarder kr.  Vinsten har kommit till genom hyror och avgifter från lärosäten.  Akademiska hus har en dominerande ställning när det gäller att […]

Kvalitet i utbildningsutskottet

En efterlängtad omläggning av det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning är på gång. Under senare år har vi ju haft ett system där UKÄ har granskat utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nu föreslås istället ett system där ansvaret för att låta genomföra systematiska utbildningsutvärderingar åläggs lärosätena, medan UKÄ ska granska att lärosätena fullgör denna […]

Minneapolis – inspiration och utbyte

Jag pratar ofta om internationalisering som en del av kvalitetsutvecklingen vid Uppsala universitet. Internationalisering är ett stort och mångfacetterat begrepp. Det är nyttigt att vidga vyerna, både som lärosäte men också som individ. Vi behöver se hur andra gör, jämföra, få nya perspektiv, inspireras och lära oss nya saker. Det har jag verkligen haft förmånen […]

Terminen i full gång!

Helgen dominerades av Kulturnatten. Eva delade ut Disapriset på Studentbokhandeln, detta pris har delats ut sedan 2001 och blir alltmer prestigefyllt. I år gick det till Sara Danius. Anders invigde Lars Lerin-utställningen på Värmlands nation. Välbesökt, när Eva tittade förbi på kvällen så hade långt över 6000 besökare redan hunnit passera. Utställningen är öppen t.o.m. […]

Med STUNS i Cambridge

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten, näringsliv och samhälle – STUNS – har existerat sedan mitten av 1980-talet med syftet att understödja samverkan och stödja näringslivsutveckling i Uppsala. STUNS styrelse gör vartannat år en studieresa. I år gick resan till Cambridge, UK, som besöktes under två intensiva dagar den gångna veckan. Besöket koordinerades Tony Jones, Director of […]

Trends 2015 – Learning and Teaching in European Universities

Jag sitter och bläddrar i den nya Trends 2015 rapporten från EUA (European Universities Association). EUA följer utvecklingen genom studier som publiceras strax före Europas utbildningsministrars, så kallade, Bolognamöten. Den förra rapporten kom 2010. Jag drar mig till minnes att jag intervjuades för länge sedan när Trends V kom år 2007 av universitetsläraren. Då var […]