Månad: september 2014

Veckan som gick

I måndags avtackades Marianne Carlsson som professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap med bland annat en parad av de doktorander som hon handlett genom åren. Marianne har arbetat med jämställdhetsfrågor sedan årtionden tillbaka på olika nivåer inom universitetet och nu senast som rektorsråd för lika villkor. Som rektorsråd har hon varit ett fantastiskt stöd […]

GUL på Gotland

En gång per termin träffas prorektorerna vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet för ett möte om kvalitetsfrågor och andra gemensamma angelägenheter. Torsdag-fredag ägde höstens möte rum på Campus Gotland i Visby. Från Uppsala deltog även kvalitetschef Åsa Kettis, studentkårens ordförande Caisa Lycken samt Mats Cullhed. Att lägga mötet i Visby blev lite av en fullträff. […]

Nya medarbetare, möten och gäster från Japan

I tisdags började terminen för vårt konsistorium som hade höstens första möte. Vi hälsade våra nya studentrepresentanter välkomna: Sara Andersson, Fredrik Härlin, Fanny Isaksson Lantto, Sebastian Axelsson, Yasmin Hussein. Vi är verkligen glad åt alla våra engagerade studenter som bidrar till utveckling och förverkligar studentinflytandet på alla nivåer inom vårt universitet. Mötet ägnade vi till […]

Terminen igång

Nu har vi välkomnat nya studenter både i Uppsala och i Visby. Förra fredagen var det recentiorsmottagning i Uppsala och i måndags välkomstmottagning i Visby. Antalet studenter på Campus Gotland har ökat ordentligt sedan samgåendet 1 juli 2013 och flera nya program startar nu i höst. Bostadssituationen är knepig för många i terminsstarten och vi […]