Månad: december 2014

Årskrönika 2014: turbulens och framgång

2014 har varit ett turbulent, men också framgångsrikt år för Uppsala universitet. Krisen i universitetsledningen i början av året var omskakande för alla inblandade och oroande för många fler. Men vi kan också konstatera att Uppsala uni­versitet i den svåra situationen visade sin storhet och styrka. Det var många som steg fram och ville ta […]

Nyfiket konsistorium på besök i SciLifeLab

Onsdagens sammanträde i konsistoriet var förlagt till SciLifeLabs nybyggda lokaler, Navet,  i Uppsala. Mötet innehöll bland annat en spännande punkt om intern styrning och kontroll. Vår interna riskbedömning ingår som en viktig del av vår verksamhetsberättelse. Den utgör även en viktig grund för det budgetunderlag som Uppsala universitet lämnar till regeringen i februari varje år. […]

Besök av ministern för högre utbildning och forskning

I oktober skickade ledningsrådet ett öppet brev till den då nyutnämnda ministern för högre utbildning och forskning. Brevet har ni kunnat läsa här på bloggen tidigare. I det lyfte vi fram några av de framtidsfrågor som vi är av vikt för oss vid Uppsala universitet. Vi passade dessutom på att bjuda in henne till oss. Helene […]

Inspirerande möte i Sydafrika

INSPIRE är namnet på ett nytt Erasmus Mundus-projekt som Uppsala universitet koordinerar. Projektet knyter samman åtta europeiska och tio sydafrikanska universitet. Medel finns för att finansiera ett stort antal utbyten mellan de europeiska och sydafrikanska universiteten inom alla utbildningsnivåer och områden, och i båda riktningarna. De sydafrikanska universiteten samordnas av University of Western Cape. Bland […]