Författare: rektorsbloggen.uu.se (sida 1 av 47)

Nio år – en evighet och ett ögonblick

Idag är det dags för rektorsskifte och vi kan se tillbaka på nio spännande och minnesvärda år som rektor och prorektor vid Uppsala universitet. Samtidigt som det känns länge sedan vi fick förtroendet att leda ett av världens främsta universitet så har åren gått väldigt fort. Vi började vårt arbete vid ett lärosäte som redan […]

Förlängningsbeslut om Covid-19 och fastställd utvecklingsplan 2050.

Idag har vi beslutat om en förlängning av gällande rektorsbeslut rörande Covid-19. Fortsatt gäller alltså i första hand digitalt där så är möjligt. Smittläget tillåter inte några lättnader och för att ge planeringsförutsättningar förlänger vi beslutet till den 22 mars. Det finns då tid att utifrån pandemiläget göra ett genomtänkt vägval efter halva vårterminen. Under […]

Mångvetenskapliga forskningsmiljöer inspirerar

I veckan fattade vi beslut om samfinansiering av två nya gränsöverskridande forskningsinitiativ: Uppsala Diabetic Centre (UDC) och Higher Education as Research Object (HERO). Samtidigt beslutades om förlängd finansiering till Uppsala Antibiotic Centre (UAC). Dessa forskningsmiljöer är bara några av de mångvetenskapliga satsningar som genomförts vid vårt universitet på senare år. Det är en glädjande och […]

Avrättningen av Ahmadreza Djalali måste stoppas

En av universitetens viktigaste uppgift är att stå upp och värna fri forskning, bildning och kunskap. I förra veckan kom oroväckande uppgifter om att dödsdomen mot den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali är på väg att verkställas. Läget är akut. Med detta blogginlägg vill vi uppmärksamma dödshotet mot Ahmadreza Djalali och dess angrepp mot den fria […]

Inspirerande möte med Sydafrika om hållbarhet

Denna vecka har vi genomfört en konferens som avslutar ett treårigt internationaliseringsprojekt som varit mer framgångsrikt än vi någonsin vågat hoppas: SASUF. Det är ett samarbetsprojekt som involverar 37 svenska och sydafrikanska lärosäten och fokuserar på FN:s hållbarhetsmål. Det första mötet ägde rum på plats i Sydafrika för tre år sedan (läs gärna också blogginlägg […]

Mer digitalt och mer hemifrån med nytt rektorsbeslut

Idag har vi fattat ett nytt beslut gällande Covid-19, som ska gälla terminen ut. Grundprinciperna för vår anpassning av verksamheten ligger fast, men fram till slutet av höstterminen, den 17 januari, skärper vi tillämpningen av riktlinjerna. Under denna period gäller att: Digitala undervisnings- och examinationsformer ska användas i alla fall där det är möjligt. Fysisk […]

Hållbarhetsfrågorna högt på agendan

Idag undertecknar vi tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i länet hållbarhetslöften för biologisk mångfald (debattartikel). Haltande ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt. Förra året signerades ett motsvarande dokument för klimatet, då vid en ceremoni på slottet. Sammantaget innebär […]

Interna kvalitetsdialoger vässar vår verksamhet

När detta skrivs pågår fortfarande rösträkningarna i USA, ett val som engagerar hela världen och kommer att påverka många frågor framöver, inte minst sådana som rör vetenskap och hållbar utveckling. Den här och förra veckan har vi haft höstens kvalitetsdialoger med vetenskapsområdenas ledningar. På vårarna har vi motsvarande dialoger, då med fokus på verksamhetsplanen. Vi […]

Europas utbildningslandskap i förändring

Idag deltar jag online i den europeiska kick-offen för European University Initiative (EUI) , som syftar till att utveckla så kallade Europauniversitet och därigenom stärka Europas attraktionskraft inom utbildning, forskning och innovation. Initiativet har kopplingar till ett större utvecklingsarbete inom högre utbildning i Europa med sikte på 2025. EU har stora visioner på detta område, […]

Gästblogg: Många ämnesöverskridande initiativ inom humaniora och samhällsvetenskap

På Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap går vi för närvarande på tvärs – flera nya ämnesöverskridande initiativ har lanserats och fler är på gång. Ämnesöverskridande forskning och utbildning följer en god tradition på humsam. Idéhistorikern Karin Johannisson var en av Sveriges och Uppsala universitets främsta när det gäller att förstå människans komplexitet. Vetenskaplig kunskap om […]

« Äldre inlägg