Månad: oktober 2016

Jämställdhetsintegrering pågår

Idag fick vårt utökade ledningsråd besök av två personer från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har fått i uppdrag att stödja lärosätena med deras arbete med jämställdhetsintegrering. I 2016 års regleringsbrev fick vi som universitet det uppdraget. Regeringen lyfter fram ojämställda karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att […]

Framtidsfrågor upp till beslut och debatt på konsistoriet

Varje termin har styrelsen ett internat för att få tillfälle att diskutera strategiska framtidsfrågor mer på djupet. Denna gång gick resan till Lund och igår har vi klarat av den mer formella delen av mötet. Jag inledde mötet som brukligt med rektors-rapport om vad som har hänt sedan sist och på gång inom universitetet. De senaste veckorna […]

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

Idag fattade jag beslut om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, riktlinjer och finansiering. Det är många som har bidragit till detta beslut under flera år. KrUUt panelen som föreslog detta redan 2012, den arbetsgrupp som jag tillsatte 2015-03-14 med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen leddes av […]

IVA-delegation på Gotland, Health Summit och annat

Kung Carl Gustaf gör årligen tvåresor i IVAs regi, en utomlands och en inom Sverige. I år ha dessa resor gått till Japan och Gotland, och Eva har haft förmånen att delta i båda. Tyvärr tvingades kungen lämna återbud pga ryggproblem så resan till Gotland fick genomföras utan honom. Delegationen bestod av ca 20 representanter […]

Nobelpris, dekanmöte och Zornmuseet

Den här veckan har det blivit offentligt vilka som tilldelas årets nobelpris för vetenskapliga upptäckter till ”mänsklighetens nytta”. Det är alltid lika spännande. Nu vet vi vilka som får nobelpris i medicin, fysik och kemi. På måndag kungörs vem som får ekonomipriset och på torsdag nästa vecka blir det klart vem som blir litteraturpristagare. Vi […]