Månad: februari 2016

Måndag med konsistoriet

Veckan startade med konsistoriemöte. Eftersom universitetshuset renoveras höll styrelsen denna gång till i Gustavianum, universitetets äldsta ännu använda byggnad som genom tiderna inrymt allt från studentbostäder, universitetsbibliotek och institutioner till idag museum. Museum Gustavianum är en resurs för utbildning och forskning samt en mötesplats mellan samhälle, kost och vetenskap. Förra året hade man mer än 80 […]

RTM till Japan

Tillsammans med professor Maria Strömme från Uppsala universitet har jag (Eva) under den gångna veckan deltagit i RTM ( Royal Technology Mission). RTM i Japan var en delegationsresa med 30 personer som leddes av kung Carl XVI Gustaf och IVAs preses Leif Johansson. Delegationen bestod av företrädare från näringsliv, offentlig sektor och universitetet. Det var en bra […]

Matariki-möte i Nya Zeeland, kvalitetsdebatt i Sverige

Matariki (”De sju systrarna”) är ett nätverk med sju universitet som samlas kring visionen ”partnering for a better world”. Initiativet togs från University of Otaga, Nya Zeeland, och efter ett noggrant urval knöts ytterligare sex lärosäten till nätverket: Dartmouth, Queens, Durham, Tübingen, Uppsala och Western Australia. Matariki-nätverket startade 2011 och när rektorerna möttes nu i […]

Promotion innan aulans stängning

I fredags hölls vinterpromotion. 76 nya doktorer och 18 hedersdoktorer mottog kransar och hattar, och nio pristagare fick medaljer och belöningar. Rektor höll tal i aulan inför bland andra Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, och passade bland annat på att föra fram Uppsala universitets förväntningar och krav inför den kommande forskningspropositionen. […]