Månad: april 2014

Alumnföreläsning med Petra Einarsson

I går arrangerades en välbesökt alumnföreläsning med Petra Einarsson, årets alumn vid Uppsala universitet 2013. Petra Einarsson är vd för Sandvik Materials Technology, och talade på temat “Man klarar alltid mycket mer än vad man tror”. Det var en inspirerande föreläsning om ledarskap, med många kloka tankar och personliga infallsvinkar. Läs mer om vårt alumnnätverk på […]

Utredningar om kvalitetssystem och utbildningsutbud

Regeringen har under den gångna veckan tillsatt två viktiga utredningar. Tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg Henriksson ska utreda det svenska systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Det nuvarande, starkt omdebatterade systemet avslutar sin första fyraårscykel under året. Förhoppningsvis kan utredningen i dialog med sektorn ta fram ett förslag som fyller de krav vi i olika sammanhang […]

Invigning av Navet

Igår invigdes SciLifeLabs nya lokal Navet med pompa och ståt. Det första spadtaget togs i maj 2012, och nu står de nya lokalerna färdiga för SciLifeLabs verksamhet i en tillbyggnad vid BMC. Tanken är att Navet ska vara en kreativ mötesplats som ska inspirera och underlätta utbyten mellan forskare inom olika ämnesområden. Flera forskargrupper och […]

Positiva signaler om förenklade regler för internationella studenter och forskare

Media har den senaste tiden rapporterat om ett förslag från regeringen som innebär att det ska bli lättare för internationella doktorander och studenter att få uppehållstillstånd i Sverige efter avslutade studier. Doktorander ska efter fyra år i Sverige kunna få permanent uppehållstillstånd, medan studenter som studerat i Sverige i minst två terminer ska kunna beviljas […]

Lite av varje i veckan

I måndags träffade jag (Eva) företrädare för projektet “Humanistiska teatern” som planeras att uppföras vid Engelska parken. Projektledare Margareta Öberg berättade om vad som är på gång just nu och hur projektet framskrider. Torsten Svensson, tf vicerektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, deltog i mötet, liksom Bo Eklöf som engagerat sig för humanistiska teatern […]

Besök från Liverpool

Under tisdagen och onsdagen pågick en mängd besök på center och institutioner då en 13 personer stark delegation från Liverpool University besökte Uppsala universitet. Syftet med besöket var att knyta kontakter och skapa samarbeten universiteten emellan inom alla tänkbara områden. Under onsdagen gjordes en sammanfattning, och det visade sig att de planerade och pågående samarbetena […]