Månad: december 2015

Årskrönika 2015

2015 har varit ett dramatiskt år i världen med krig, flyktingkris, terror och klimathot. Dessa frågor både påverkar och engagerar även Sverige – och Uppsala universitet – på olika sätt. I universitetets mål och strategier slår vi fast att vår uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. […]

Julavslutning för konsistoriet

Under torsdagen hade universitetets styrelse (konsistoriet) sitt sista möte innan jul. Mötet inleddes som vanligt med rektors rapport om vad som hänt vid universitetet sedan sist. Läs den här. På den fullspäckade agendan stod bland annat information om Kåre Bremers utredning om universitets och högskolors ledning. Utredningen är just nu på remiss hos vetenskapsområden och […]

Lucia med nobelpristagare och Gösta

13 december betyder traditionsenligt att Uppsala universitet gästas av årets nobelpristagare. Sedan några år ingår uppsalabesöket inte längre i det officiella nobelprogrammet, men glädjande nog är fortfarande möjligt att locka hit flera av pristagarna. I år kom fysikpristagaren Arthur B McDonald, kemipristagaren Tomas Lindahl, litteraturpristagaren Svetlana Aleksijevitj liksom hela den tunisiska dialogkvartett som mottog fredspriset. […]

Resor i Afrika – Sanord Namibia och Eduardo Mondlane University Mocambique

Sanord (The Southern African-Nordic Centre) är ett nätverk med lärosäten som medlemmar från södra Afrika och de nordiska länderna, totalt är det nu 44 medlemmar. Vi var en delegation på drygt tio personer från Uppsala universitet som deltog i den årliga konferensen denna gång i Namibia 1- 3 december. Temat var: “What is the role […]

Prefekter och senatorer om universitets ledning och styrning

Förra onsdagen hade vi terminens möte med prefekterna. Vi gick igenom att antal frågor som varit och är på gång under hösten: inspelet till forskningspropositionen, forskningsutvärdering (remissen på VR:s FOKUS-förslag och planerna på vår egen ”KoF16/17”), arbetet med karriärsystem/meriteringsanställningar, samt Kåre Bremers ledningsutredning, som ju kom med sitt slutbetänkande i början av november. Det båda […]