Månad: november 2020

Inspirerande möte med Sydafrika om hållbarhet

Denna vecka har vi genomfört en konferens som avslutar ett treårigt internationaliseringsprojekt som varit mer framgångsrikt än vi någonsin vågat hoppas: SASUF. Det är ett samarbetsprojekt som involverar 37 svenska och sydafrikanska lärosäten och fokuserar på FN:s hållbarhetsmål. Det första mötet ägde rum på plats i Sydafrika för tre år sedan (läs gärna också blogginlägg […]

Mer digitalt och mer hemifrån med nytt rektorsbeslut

Idag har vi fattat ett nytt beslut gällande Covid-19, som ska gälla terminen ut. Grundprinciperna för vår anpassning av verksamheten ligger fast, men fram till slutet av höstterminen, den 17 januari, skärper vi tillämpningen av riktlinjerna. Under denna period gäller att: Digitala undervisnings- och examinationsformer ska användas i alla fall där det är möjligt. Fysisk […]

Hållbarhetsfrågorna högt på agendan

Idag undertecknar vi tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i länet hållbarhetslöften för biologisk mångfald (debattartikel). Haltande ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt. Förra året signerades ett motsvarande dokument för klimatet, då vid en ceremoni på slottet. Sammantaget innebär […]

Interna kvalitetsdialoger vässar vår verksamhet

När detta skrivs pågår fortfarande rösträkningarna i USA, ett val som engagerar hela världen och kommer att påverka många frågor framöver, inte minst sådana som rör vetenskap och hållbar utveckling. Den här och förra veckan har vi haft höstens kvalitetsdialoger med vetenskapsområdenas ledningar. På vårarna har vi motsvarande dialoger, då med fokus på verksamhetsplanen. Vi […]

Europas utbildningslandskap i förändring

Idag deltar jag online i den europeiska kick-offen för European University Initiative (EUI) , som syftar till att utveckla så kallade Europauniversitet och därigenom stärka Europas attraktionskraft inom utbildning, forskning och innovation. Initiativet har kopplingar till ett större utvecklingsarbete inom högre utbildning i Europa med sikte på 2025. EU har stora visioner på detta område, […]