Månad: februari 2014

Angelägen forskning – ny nationell studie om våld och hälsa från NCK

I dag presenteras ny viktig forskning från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Det är den första rapporten från ett flerårigt forskningsprojekt om våldsutsatthet, där 10 000 kvinnor och 10 000 män har svarat på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. Studien ger en […]

Terminens första konsistoriemöte

Uppsala universitets konsistorium hade vårterminens första möte idag. Som vanligt inledde jag med rektors rapport – hänt sedan sist. Varje gång jag förbereder den punkten häpnar jag över hur mycket som händer vid vårt universitet mellan konsistoriets möten. Det har varit nobelföreläsningar, vinterpromotion, reccemottagning, KIC-möte om Innolife i regionen, möte med senaten, UKÄ-utvärderingar, infrastrukturutredning, nya […]

Verksamhet också, mitt i krisen

Vid ledningsrådet i måndags fick vi en intressant genomgång av Teknats utbildningar, viktig information och en bra början på VP-processens strategiska diskussionen. Senare på dagen tog jag och prorektor emot Sydkoreas ambassadör Son Sung-hwan som besökte universitetet. Sydkorea är ett mycket intressant land där vi redan idag har många samarbeten, framför allt inom medicin. Vi […]

Framgångar och nya mål

Uppsala universitet har haft flera viktiga framgångar de senaste dagarna, som berättar om att vi är ett internationellt ledande forskningsuniversitet som bidrar till en bättre värld. En av de stora globala utmaningarna är den ökande antibiotikaresistensens konsekvenser. Uppsala universitet blir nu ledande part i ett unikt Europeisk jätteprojekt som bygger på samarbete mellan akademi, läkemedels- […]

Kritik och ansvar

Igår blev det offentligt att det framförts kritik och avgångskrav mot mig som rektor. Jag tar kritiken på stort allvar och försöker samtidigt hantera den uppkomna situationen så ansvarsfullt och lugnt som möjligt. Frågan ligger nu på konsistoriets bord och vår styrelse kommer att hantera den med universitetets bästa för ögonen. Det är viktigt att […]

Möte med Matariki Executive Board

Inledningen av veckan har präglats av möten med representanter från Matariki-nätverket. Nätverket består av de sju universiteten i Dartmouth, Durham, Queen´s, Otago, Tübingen, Western Australia och Uppsala. Mottot är ”Partnering for a better world”, och arbetet innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram, med mera. […]

Besök från Makerere University

I förra veckan hade jag glädjen att träffa Dr. Peter Waiswa från Makerere University School of Public Health. I samband med mötet överlämnade jag Uppsala universitets gåva om 50 000 kr att användas till utrustning och utbildning på en neonatalavdelning i Kampala, Uganda. Målet är att rädda liv och förbättra hälsan för både barn och deras […]