Månad: april 2016

Dekanmöte på Gotland

En gång per termin har vi dekanmöte. Denna gång åkte jag, prorektor, universitetsdirektör, vicerektorer, dekaner, prodekaner, rektorsråd, överbibliotekarie, samt några chefstjänstemän till Gotland för att under två hela dagar diskutera framtidsfrågor för universitetet. Rektorsrådet Olle Jansson och den administrativa chefen Therese Iveby Gardell hälsade oss varmt välkomna till ett lite gråkallt Visby. Förmiddagens program: Är […]

Vårvindar friska

Nedräkningen för sista april har börjat och klockan har kommit upp på Carolina Rediviva. Det händer mycket så här i slutet av april. I måndags kom ansökningsstatistiken inför hösten. Uppsala universitet är det lärosäte som har flest sökande i hela landet även om antalet minskat något. Det beror mest på mindre ungdomskullar och stark arbetsmarknad. Vi […]

UN Global Colloquium of University Presidents – Preservation of Cultural Heritage: Challenges and Strategies

Det finns många berömvärda initiativ som tas av universitet runt om i världen. Ett sådant är UN Global Colloquium of University Presidents. Det är Brown, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Yale och New York University som turas om att vara värd för tematiska möten där rektorer tillsammans med experter på området bjuds in för workshops och samtal. […]

Politikerforum i fredags

Vi träffar våra Uppsalapolitiker regelbundet och i fredags morse var det dags för vårens frukostmöte med representanter från kommun, landsting och riksdag. Aktuella frågor togs upp och vårt inspel till den kommande forskningspropositionen var ett givet samtalsämne. Scilifelab och SFOer (Strategiska forskningsområden) var andra givna ämnen på dagordningen, inte minst med tanke på att vi […]

Tågluffande ledningsråd

Ledningsrådet har varit denna vecka på resa i Tyskland och Schweiz och besökt några av Europa främsta universitet, för att jämföra, lära, hämta inspiration och se vilka frågor som är aktuella. Det kommer att ta några dagar att samla alla intryck och reflektera. Överallt har vi blivit väl mottagna. Alla har generöst och öppet delat […]