Läsåret är slut, många studenter har lämnat Uppsala och Almedalsveckan pågår för fullt. Vi försöker samla tankarna och summera det år som nu har gått. Fest och vardag har varvats om varandra. Redan tidigt i våras kunde vi i årsredovisningen för 2014 konstatera att det går bra för Uppsala universitet. Anslagen ökar, publikationerna blir fler […]