Månad: mars 2012 (sida 1 av 2)

SUHF förbundsförsamling

En händelserik och omväxlande vecka! Det har varit älgförvaltning, middag hos talmannen, SciLife Sweden, ALF medel och senat under veckan. SUHFs förbundsförsamling valde in vår universitetsdirektör i styrelsen nu i veckan. Grattis Ann! Det togs reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader och  beslutades om utökning av HeLP-programmet (ledarskapsprogram). Vi hade också en diskussion om Akademiska […]

Granskning av representation

I dagarna granskas Uppsala universitets och andra svenska lärosätens representation och resor av medierna. Vi har policys och riktlinjer för både resor och representation. Under de senaste tio åren har internrevisionen granskat representationen två gånger. Som allt vi gör inom universitetet måste vi tåla både intern och extern granskning. Två gånger om året ska jag […]

Internat med senaten

Det har varit en eftermiddag fylld av livliga diskussioner med senatorerna. Först var det ett pass om overheadkostnader vid Uppsala universitet. Hur ser det ut? Har vi högre kostnader för stödverksamhet än andra universitet? Det var först en genomgång som rätade ut en hel del frågetecken. Men många nya frågor lyftes under debatten. Det hördes […]

Rotary Peace Center

Det blev en kul bandyhelg med fint väder. Hoppas ni alla fick njuta av helgen, med eller utan bandy. Vi har besök av Rotarys International president Elect, Mr Sakuju Tanaka. Institutionen för freds- och konfliktforskning har blivit ett av Rotarys sex så kallade Rotary Peace Centers i stor internationell konkurrens. Det innebär att vi från och […]

Dialogmöte på utbildningsdepartementet

Idag var vi (jag, Ann Fust och Kerstin Jacobsson) på dialogmöte på utbildningsdepartementet och pratade med bland anaat Peter Honeth. Vårt samtal hade sina utgångpunkter i våra sedan tidigare inskickade budgetunderlag och forskningsstrategi.  De hade tagit fram ett antal indikatorer för jämförelse mellan lärosätena som tex söktryck, inaktiva studenter, registrerade i relation till antagna, prestationsgrad, […]

Internationalisering är viktigt!

Uppsala universitet är ett världsledande universitet. På flera sätt. Men det är ingen position som vi tar för given eller slår oss till ro med. Införandet av studieavgifter är ett hot mot den intellektuella rörlighet. Initialt minskade antalet utomeuropeiska studenter med 90 % i Sverige. Vid den senaste ansökan i år 15 januari repade det […]

Pendlande till Stockholm

Snöflingorna i morse känns lite onödiga. Efter ha sett väderleksprognosen för veckan hade jag hoppas på lite varmare väder. Men gnälla över vädret är en meningslös sysselsättning, det är bara att klä sig bättre istället. När jag kastar en blick på kalendern ser jag att jag kommer ha möten i Stockholm fyra dagar av fem […]

Debatt på gång

Under dagen ska jag delta i en paneldebatt: Vad får humaniora kosta? Debattpanelen består av Tobias Krantz (Svenskt Näringsliv), Betty Malmberg (M, representerar regeringspartierna) samt professor Ylva Hasselberg (lärarkollegiet). Debatten modereras av Prof. Sverker Gustavsson. Tid och plats: fredag 16/3 klockan 10.15 – 12.00, Geijersalen, Engelska parken i Uppsala. I vårt budgetunderlag 2013-2015 anger UU […]

Inga rullskridskor i våra lokaler!

Ibland kan läsning av regelverket få en att dra på smilbandet. En diskussion på facebook gjorde mig uppmärksam på en av våra regler som rör ”Användning av rullskridskor eller liknande i universitetets lokaler” Regeln kan kännas lite tidstypisk och är en bra påminnelse att vi ständigt ska se över regler, program och handlingsplaner. De är […]

Remiss om förfarande vid nominering av styrelseledamöter

Vi har fått en remiss om ett förändrat förfarande för nominering av ordförande och externa styrelseledamöter i styrelser för universitet. Förslaget går i korthet ut på att externa ledamöter ska utses av regeringen efter förslag av två personer i samråd. Dessa två nomineringspersoner bör vara landshövding i länet och den andra en person med god […]

« Äldre inlägg