Månad: januari 2017

Vacker och värdig vinterpromotion

Idag hölls vinterpromotion. Denna gång fick 61 nya doktorer och 16 hedersdoktorer mottaga kransar och hattar. Dessutom uppmärksammade universitetet 14 pristagare. I mitt anförande lyckönskade jag de nya doktorerna och framförde universitetets tack till hedersdoktorer och pristagare. Jag passade också på att framföra våra synpunkter på regeringens forskningsproposition som presenterades för snart två månader sedan. […]

Ny regional utbyggnad av universitet och högskolor?

Jag hann inte mycket mer än trycka på knappen efter ha konstaterat att ministern sa inte så mycket nytt i Steningevik förrän jag fick en SOU 2017:1 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” i min inbox och läste följande på sida 119 och framåt i kapitel 4 Kompetensförsörjning: […]

Steningevik – det årliga rektorsmötet med ministern

Jag är nyss hemkommen och försöker summera mitt intryck det årliga rektorsmötet med ministern för forskning och utbildning i Steningevik. Det är en tradition att UKÄ tillsammans med SUHF ordnar dessa sammankomster där vi rektorer träffar ministern och får tillfälle att ställa frågor, dag två är det fokus på vad som är på gång hos […]

Terminsstart med Ledningsrådet

Ledningsrådets arbete inleds varje termin med ett internat. Då samlas rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, några studenter och tjänstemän för att diskutera gemensamma frågor. Denna gång hade vi 24 timmar tillsammans på Krusenbergs herrgård. Under hösten ägnade vi oss åt omvärldsspaning och framtidsanalys både på ledningsrådsinternatet och i dekanmötet. Denna gång handlade det  om […]

Kvalitetsrådets internat

Kvalitetsrådet höll sitt årliga internat den 11-12 januari. Detta är det tillfälle då rådet får tillfälle att borra lite djupare i vissa frågor, diskutera sina arbetsformer och planera sin verksamhet. Förutom några lägesrapporter – kvalitetsrådet fungerar bland annat som referensgrupp för KoF17 och arbetet med självvärderingen för UKÄ-utvärderingen av hur Uppsala universitet arbetar för att främja […]

Välkommen tillbaka!

Välkommen tillbaka efter helgerna – och god fortsättning! Snart ska vi välkomna nya studenter, recentiormottagningen är redan nu på fredag. Även på vårterminen är det svårt för många nya studenter att finna en  bostad så vi vädjar till er alla som har möjlighet att hyra ut ett rum så starten på studierna kan bli så bra […]