Ledningsrådets arbete inleds varje termin med ett internat. Då samlas rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, några studenter och tjänstemän för att diskutera gemensamma frågor. Denna gång hade vi 24 timmar tillsammans på Krusenbergs herrgård.

Under hösten ägnade vi oss åt omvärldsspaning och framtidsanalys både på ledningsrådsinternatet och i dekanmötet. Denna gång handlade det  om spaning inom organisationen och vad som är på gång och diskussion om våra strategiska prioriteringar.

Jag inledde med en genomgång av det som styr vår verksamhet utifrån – högskolelagen, förordning och regleringsbrev. Det är nyttigt att ibland repetera vad som faktiskt står där. Exempelvis pratas det ibland om ”den tredje uppgiften”. Den finns inte kvar i lagtexten utan där talas om utbildning, forskning och samverkan. Där uttalas också tydligt kraven om att arbeta med jämställdhet, breddad rekrytering och hållbar utveckling. Vi gick också igenom våra egna styrdokument – mål och strategier, program och handlingsplaner.

IMG_4187
I augusti 2012 hade vi det första ledningsrådsinternatet med nuvarande rektor och prorektor, också det på Krusenbergs herrgård. Det var då de strategiska prioriteringarna formulerades: kvalitet, internationalisering, kompetens och karriär och infrastruktur. Rektor och prorektor gick igenom vad och hur vi har arbetat med dessa frågor fram till nu, samt hur vi tänkt försätta  framöver. Onsdagens program fortsatte med att vicerektorerna, studenterna och förvaltningen presenterade hur de arbetar med prioriteringarna inom respektive område och vilka utmaningar de ser för framtiden.

Det blev sammantaget en imponerande genomgång över allt som pågår. Det är intressant att se att det finns stor samstämmighet men också skillnader. Slutledning blev att vi har kommit mycket långt inom flera av områdena men att prioriteringarna i stort håller ännu men med olika tyngdpunkt och nyanseringar.

Det finns några nyckelfrågor att arbeta vidare med. Kanske behöver universitetet en utbildningsstrategi som omfattar allt från kvalitet, internationalisering, karriär och kompetens samt infrastruktur? En strategi som tar ett helhetsgrepp och omfattar såväl pedagogisk utveckling som studiemiljöer. Ska vi genomföra en KOF för samverkan för att kartlägga samverkan inom universitetet?

Andra dagens övning fokuserade på sociala medier. Det blev en orientering av hur universitetet arbetar idag med sociala medier för nyhetsförmedling, omvärldsbevakning, forskningskommunikation och studentrekrytering. Under det passet gästades vi av David Nygren och Joachim Ekström från kommunikationsavdelningen. Den efterföljande diskussionen handlade om vad vi kan göra mer.  Vilken närvaro ska vi ha i de sociala kanalerna? När ska vi inte använda sociala medier? Vilket ansvar har vi som universitet i en tid av faktaresistens? Vilket stöd behöver vi utveckla för forskare, lärare och ledning?

IMG_4191

Det blev ett dygn av intensiva diskussioner och det understryker hur viktigt det är att träffas, diskutera, lära känna varandras verksamhet bättre och lära känna varandra lite mer på djupet. Det underlättar samarbetet i ledningsrådet framöver. Det skadade inte heller att vi hade trevligt tillsammans.