Månad: maj 2020

Kravet på distansundervisning lättas upp

Vid en presskonferens idag kl 13 meddelade statsminister Stefan Löfven tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström samt ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och att gymnasieskolor, högskolor och universitet därefter kan återgå till mer av en ordinarie verksamhet. För den högre utbildningen gäller dock […]

Planering inför höstterminen: campus eller distans?

Vi får många signaler om att studenter och lärare önskar besked om hur det blir till hösten: Ska vi inrikta oss på återgång till campusutbildning eller på fortsatt distansutbildning? Vi kommer inte fatta något sådant beslut nu för universitetet som helhet. Orsaken är att vi inte vill tvinga alla utbildningar och kurser att vara på […]

Dagens beslut: Distans med vissa undantag över sommaren

Idag beslutade jag som rektor att undervisning och examination på distans ska gälla under sommaren fram till den 30 augusti 2020. Vid samma tillfälle beslutade jag också att områdes-/fakultetsnämnder får möjlighet att besluta om vissa undantag för särskilda moment om det föreligger synnerliga skäl. Särskilda moment avser exempelvis obligatoriska och praktiska moment som inte kan […]

Små och stora möten med framåtblick

Denna vecka har varit fylld av digitala möten, det som blivit vardag för många av oss nu. Bland annat har jag träffat europeiska kollegor i universitetsnätverket The Guild för att diskutera policyfrågor på EU-nivå. Vanessa Debiais-Sainton, Head of the Higher Education Unit, DG deltog och vi fick en uppdatering om vad som är på gång […]

Forskningsinfrastruktur och livslångt lärande på agendan

Igår kom regeringen med en rad besked på områden som högsta grad berör oss. Välkommet var beskedet att man nu tillsätter en utredning som syftar till att lämna förslag på utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Området forskningsinfrastruktur har flera gånger lyfts av oss och andra aktörer; forskningsråd, lärosäten och […]

Ansvarsfull Valborg och distans terminen ut

Vi vill tacka alla studenter, medarbetare, alumner, vänner och samarbetspartners för att ni hörsammade vår och hela Uppsalas vädjan om ansvarstagande under Sista April. Att en valborgsmässoafton i Uppsala kunde passera så relativt obemärkt hade ingen ha trott för några månader sedan. Men att vi tillsammans tog ansvar och undvek trängsel denna helg var en […]