Vid en presskonferens idag kl 13 meddelade statsminister Stefan Löfven tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström samt ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och att gymnasieskolor, högskolor och universitet därefter kan återgå till mer av en ordinarie verksamhet. För den högre utbildningen gäller dock fortsatt att undervisning delvis kan behöva ges i anpassad form för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang.

Det innebär att studenter och lärare vid universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Folkhälsomyndig­hetens allmänna riktlinjer och rekommendationer gäller fortsatt vilket innebär att lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna.

Dagens besked ligger i linje med vad vi förväntat och ger oss både större flexibilitet inför sommaren och tydligare – om än inte entydiga – planeringsförutsättningar inför höstterminen.

Allmänt sett bör vi i och med detta besked sluta tala om utbildning på distans – utom i de fall då vi formellt klassar kurser som rena distanskurser. Vad vi som huvudregel kommer att bedriva under hösten är campusutbildning med större eller mindre inslag av digitala undervisnings­former. Vissa kurstyper och moment, med begränsat antal deltagare och där rimlig fysisk distansering kan upprätthållas, kan genomföras ungefär som vanlig. Andra kan behöva modifieras eller genomföras i digital form. Lärare och studenter i riskgrupp kan också behöva särskilda hänsyn. Det gäller också internationella studenter som kan ha svårt att ta sig hit till terminsstart.

Beslutet ger oss ramarna för höstens utbildning. Vi inleder nu omgående en process för att i god tid innan den 15 juni på återkomma med beslut om hur de nya direktiven ska uttolkas och följas inom Uppsala universitet, under sommaren och inför höstterminen.