Månad: augusti 2016

Framtiden är här!

Varje termin inleds arbetet i ledningsrådet med ett internat. Då träffas rektor, prorektor, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, universitetsdirektör, studentrepresentanter och några tjänstemän för att gå igenom vad som är på gång – både på kort och lång sikt. Arbetet är både praktiskt och visionärt. Vi behöver sätta universitetet i ett större sammanhang, lyfta blicken och se […]

Välkommen tillbaka!

Välkommen tillbaka till Uppsala universitet efter en förhoppningsvis skön sommarledighet. Några har redan arbetat någon vecka och kommit igång, andra är precis tillbaka. Tillsammans ska vi nu välkomna studenterna, särskilt de recentiorer som börjar sin första termin hos oss. När vi närmar oss terminsstarten börjar nyanlända studenter synas vandra runt nyfiket på gatorna häromkring. Att […]