Varje termin inleds arbetet i ledningsrådet med ett internat. Då träffas rektor, prorektor, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, universitetsdirektör, studentrepresentanter och några tjänstemän för att gå igenom vad som är på gång – både på kort och lång sikt.

Arbetet är både praktiskt och visionärt. Vi behöver sätta universitetet i ett större sammanhang, lyfta blicken och se hur omvärlden påverkar oss och ta konsekvenserna av det. Den här gången gjorde vi inte bara en omvärlds- och framtidsspaning men också en tillbakablick. Under ledning av Göran Kraft från Kairos Future diskuterade vi hur universitetet påverkats av smarta telefoner, internet och politiska förändringar sedan Berlinmuren föll. Vad har tekniska och politiska revolutioner i vår närtid har betytt för Uppsala universitet?

Unknown-2

Vad händer i politiken nu? Vilka trender vi kan se? Hur kan förändringarna påverka Uppsala universitet? Vilka attityder har de unga idag? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, vi är också ett av de mest individualistiska. Det finns undersökningar som säger att vi är världens mest kräsna folk. Det är kanske vi som är udda?
Unknown-3

Samtalen är en del av vår riskanalys och arbetet med intern styrning och kontroll. Det handlar om att förbättra vår beredskap för förändringar och händelser i omvärlden men också om de möjligheter de ger.

En stor risk i världen är antibiotikaresistens. Därför är vi glada över att i dagarna kunna lansera vår första MOOC (Massive Open Online Course) som handlar denna globala utmaning: Antibiotic Resistance – the Silent Tsunami. Uppsala universitet erbjuder världen sin kunskap i ett nytt format. Kursen är avgiftsfri, det finns inga behörighetskrav utan allt som behövs är tillgång till nätet via en dator, surfplatta eller mobil. Fler MOOC:ar kommer att lanseras inom kort om Climate Change Leadership respective Understanding Financial Crisis. Vi kommer noga följa vad som händer och hur många som är intresserade. Vi tror att det är ett viktigt komplement till våra andra former av kunskapsspridning för framtiden.

Men framtiden är inte bara nätbaserad. Den finns på plats, här och nu genom att våra studenter nu kommer tillbaka efter sommaren. De befintliga studenterna får sällskap av cirka 9 000 nya och det märks. Välkomstarrangemang kan ses runt om och kring universitetet och kommer att pågå några veckor framöver.

Unknown

Rektor och prorektor välkomnar internationella och svenska studenter till Uppsala på torsdag och fredag. Denna gång sker det på Uppsala konsert och kongress (UKK) eftersom vi inte kan vara i universitetshuset. Ovanligt men kul. I nästa vecka ska Eva också välkomna de nya till Campus Gotland i Visby.

Under veckan har ledningen också träffat Lars Hultman, VD för Stiftelsen för strategisk forskning för att diskutera forskningsstrategier, gemensamma intressen och mellanhavanden. I samband med lunchen undertecknades kontraktet för första etappen av den forskarskola i neutronspridningsbaserad vetenskap som SSF finansierar med 120 miljoner kronor (se bild nedan).

Unknown-1

Satsningen är kopplad till European Spallation Source (ESS) och är ett strategiskt samarbete mellan sex svenska lärosäten. Uppsala universitet är värduniversitet för forskarskolan som leds av professor Kristina Edström (föreståndare) tillsammans med universitetslektorn Martin Månsson (forskarstudierektor, KTH).

Vi vill till sist påminna om att bostadssituationen för studenter fortsatt är svår vid terminsstart. Det visade SFS i sin rapport som presenterades i veckan. Trots att det byggs mycket i Uppsala så behövs det mer. De tillfälliga boendena fylldes upp på ett par timmar. Därför upprepar vi uppmaningen från förra veckan. Kan ni erbjuda ett boende för en student – hör av er till studentboet.