Månad: mars 2015

Grattis Helsingfors universitet 375 år!

Vår yngre syster, Helsingfors universitet, firar 375 år och jag (Eva) är här i Helsingfors för att framföra våra varmaste gratulationer.  Samtidigt har jag deltagit tillsammans med flera europeiska kollegor i runda bordssamtal om framtiden för universitetet med sikte på 2040, då Helsingfors universitet blir 400 år. Igår arbetade vi fram olika scenarios  för år […]

Vårens dekaninternat

I slutet av veckan hade vi vårens dekaninternat. Ledningsrådet träffas tillsammans med dekaner, kanslichefer och rektorsråd en gång per termin under ett dygn för att diskutera gemensamma viktiga strategiska frågor som berör hela vårt breda universitet. Vi inledde med ett pass kring ”Utbildnings- och forskningsstrategier – Hur ser en strategi för ett brett universitet ut?”   Biträdande […]

Ledningsrådet i Bryssel

Måndag och tisdag besökte rektors ledningsråd Bryssel. Under två fullmatade dagar avhölls ett dussintal möten, och därtill hann vi med en alumnmottagning. I högt tempo hann vi träffa representanter för olika EU-institutioner och inte minst ett antal av de många organisationer som arbetar med påverkan och bevakning av EU-frågor. Vinnovas Brysselkontor upplät generöst lokaler för […]

Variationsrik vecka

Den gångna veckan inleddes med Matariki-besök. Anna Debska, som med bas i Durham sköter Matariki-nätverkets sekretariat, och deltog en stund på ledningsrådets måndagsmöte innan hon hade en serie möten med Uppsala-personer som i olika roller är engagerade i nätverket. På tisdagen deltog vi i Anders Walls stipendieutdelning på Musikaliska akademien i Stockholm. Universitetets hedersledamot Anders […]

Nordiskt rektorsmöte: Akademikernes rolle i framtidens Norden – Changing universities in a changing world

På hemvägen från Australien åkte jag en sväng till Oslo för att  delta i det Nordiska rektorsmötet under måndag–tisdag. Vi välkomnandes av Ole Petter Ottersen, rektor för Oslo universitet. Han betonade att i Norden finns fler toppuniversitet än i Frankrike eller Tyskland.  På frågan vad universitet ska stå för så var hans svar: Autonomi, nyfikenhet […]

Del två – fortsatt ”Orientation week” i Australien

Andra delen av resan till Australien fokuserade på Sydney.  En spännande stad med flera intressanta universitet och starka kopplingar till Uppsala. Jag (Eva)  tillsammans med Catharina Svensson, Kerstin Rydbeck, Erika Dabhilkar och Kay Svensson besökte University of Sydney, University Macquarie och University of New South Wales. Våra besök sammanföll med Orientation week. Det kändes som Uppsala i […]