Månad: mars 2018

Inspel till Styr- och resursutredningen

Styr- och resursutredningen (STRUT) presenterade den 4 januari 2018 ett övergripande modellförslag. Förslaget är ett underlag för fortsatt dialog och beskrivs av utredningen som en skiss i syfte att stimulera olika intressenter att framföra synpunkter som bidrar till att föra arbetet framåt. De frågor som utredningen hanterar är viktiga och Uppsala universitet vill med detta […]

Dubblera EU:s anslag till forskning och utbildning

EU:s budget för forskning, innovation och utbildning behöver dubbleras. Det kan leda till att  650 000 arbetstillfällen skapas och då kan EU bli en global ledare inom till exempel hållbar energi, smarta byggnader och fordon, infektionssjukdomar och ekonomi. En sådan satsning skulle också  stimulera mer inkluderande samhällen, öka hållbar tillväxt och minska ojämlikheten i Europa. Det […]

Bissen Brainwalk, Universitetsdagen, Uppsala universitets vänner

Vid ett universitet som vårt är det full aktivitet nästan alla dagar på året. Det är kul att ta en titt i vårt kalendarium ibland för att se allt som händer, se http:// www.kalendarium.uu.se I torsdags arrangerades Universitetsdagen – en inspirationsdag för gymnasister och andra som är nyfikna på våra utbildningar. På förmiddagen fick de […]

Vinterdag i Visby för ledningsrådet

Minst en gång per år sammanträder ledningsrådet på Gotland. I måndags var det dags igen. Vi avreste i ottan kom fram till en snöigt och vackert Visby lagom till förmiddagsfikat. Före lunch höll ordinarie möte i ledningsrådet. Huvudfrågan gällde hur vi skapar utrymme för förnyelse inom utbildning och forskning. Vi har just nu ett visst […]

Dekandag i Humanistiska teatern

Humanistiska teatern är en av universitetets nya mötesplatser för gränsöverskridande samtal och diskussion. Det var också platsen för vårterminens dekanmöte. Då träffas ledningen, alla dekaner, prodekaner, studentrepresentanter och chefstjänstemän för ömsesidiga informationsutbyten och strategiska framtidsdiskussioner. Vi, rektor och prorektor, inledde med att berätta om resultatet för 2017 i årsberättelsen och budgetunderlaget för 2019-2021 samt de […]