Månad: september 2020

Pakt för forskning och innovation i Europa

Vi har tidigare skrivit om vad som är på gång på den europeiska nivån inom forskning-utbildning-innovationsområdet som påverkar oss i Sverige. En hel del har hänt sedan dess, både i Bryssel och i Sverige. Igår var det digital hearing om förslaget till nationell strategi för Sveriges deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation […]

Universitetets utmaningar och möjligheter förstärks på Campus Gotland

Flera besök var inbokade på Campus Gotland under våren och hösten, bland annat med konsistoriet och International Advisory Board. Sen kom pandemin. Men denna vecka var det äntligen dags för ett besök på Campus Gotland. Under ett fullmatat tvådagarsprogram, förberett av rektorsrådet Olle Jansson, träffade jag forskare, lärare, administrativ personal, landshövding, representanter för regionen och […]

Gästblogg: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci formar en vision tillsammans

Efter nio år som ställföreträdande vicerektor tog jag i somras steget in som vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci (Medfarm). Detta är en spännande utmaning som jag ser mycket fram emot. Det är första gången Medfarm utsett en vicerektor med rötterna i farmaceutiska fakulteten. Jag upplever att jag har ett starkt stöd från hela […]

Zoomtrött? Glöm inte pauserna

På några månader har vardagen i arbetslivet förändras radikalt för de flesta av oss. Färre resor till möten, färre fysiska träffar och mindre småprat. Många talar om en känsla av att ha blivit effektivare. Men många säger sig också bli tröttare. Det finns anledning att stanna upp och fundera över det här. Att arbetsuppgifter som […]

Forskningsinfrastruktur i fokus

Forskningsinfrastrukturens finansiering och organisation är en högaktuell och central fråga för hur Sverige ska utvecklas som forskningsnation. Vi har skrivit om frågan tidigare på bloggen och liksom många andra lyfte vi fram den i vårt inspel till forskningsproppen. I tisdags kom ett kort pressmeddelande från regeringen som berättade att det kommer medel för såväl forskningsinfrastruktur […]

Terminsstart med Corona, allvar och glädje

Terminen är igång och verksamheten rullar, med studenter på campus och många som tar stort ansvar för att hålla avstånden och motverka smittspridning av Covid-19. Vi har distansvärdar på campus som påminner om någon glömmer. Vi har fått våra första smittfall i ett par studentgrupper denna vecka och det hanterades snabbt och ansvarsfullt av kursansvariga […]

Karriärvägar i fokus

En av de allra viktigaste frågorna för ett universitet är att lyckas rekrytera och behålla de allra bästa forskarna och lärarna. Det är nyckeln till fortsatta framgångar, nya upptäckter och nöjda studenter. Ska vi vara en attraktiv forsknings- och utbildningsmiljö som lockar de bästa, inte bara nationellt utan även internationellt, krävs det att vi utvecklar […]