Månad: september 2020

Forskningsinfrastruktur i fokus

Forskningsinfrastrukturens finansiering och organisation är en högaktuell och central fråga för hur Sverige ska utvecklas som forskningsnation. Vi har skrivit om frågan tidigare på bloggen och liksom många andra lyfte vi fram den i vårt inspel till forskningsproppen. I tisdags kom ett kort pressmeddelande från regeringen som berättade att det kommer medel för såväl forskningsinfrastruktur […]

Dela denna bloggpost

Terminsstart med Corona, allvar och glädje

Terminen är igång och verksamheten rullar, med studenter på campus och många som tar stort ansvar för att hålla avstånden och motverka smittspridning av Covid-19. Vi har distansvärdar på campus som påminner om någon glömmer. Vi har fått våra första smittfall i ett par studentgrupper denna vecka och det hanterades snabbt och ansvarsfullt av kursansvariga […]

Dela denna bloggpost

Karriärvägar i fokus

En av de allra viktigaste frågorna för ett universitet är att lyckas rekrytera och behålla de allra bästa forskarna och lärarna. Det är nyckeln till fortsatta framgångar, nya upptäckter och nöjda studenter. Ska vi vara en attraktiv forsknings- och utbildningsmiljö som lockar de bästa, inte bara nationellt utan även internationellt, krävs det att vi utvecklar […]

Dela denna bloggpost