Månad: oktober 2017

SUHF:s årskonferens: internationalisering

Tisdag-onsdag den gångna veckan hölls SUHFs årskonferens och förbundsförsamling vid Stockholms universitet. Anders och Katarina Bjelke representerade Uppsala. Vid årskonferensen deltog också Erika Dabhilkar och Kay Svensson (som också medförfattat denna blogg). Årskonferensen diskuterade den pågående internationaliseringsutredningen ur olika perspektiv. Astrid Söderbergh Widding påminde i sin inledning om att universiteten är komna ur ett internationellt projekt […]

Matarikimöte i Dartmouth

Jag ( Eva)  är nyss hemkommen från Dartmouth och möte med nätverkets ”Executive board”. Universitetsnätverket Matariki – de sju systrarna – har funnits i sju år och börjar finna sin form. Vi är engagerade i Global Citizen Program och olika forskningstema, Uppsala universitet leder freds och konflikttemat. Vi har sedan några år tillbaka Matariki Fellows, […]

Sponsra en stol – Humanistiska teatern

För några veckor sedan invigdes Humanistiska teatern som vår nya arena vid Campus Engelska Parken heter. Lokalen som är formad som en modern amfiteater är byggd för att vara en gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. På invigningen visades verkligen vad lokalen går för. Ljudsystemet och akustiken imponerar. Minsta […]

Dekaninternat med Kof och Strut

Tisdag-onsdag samlades universitetsledning, vicerektorer, dekaner, och förvaltningens chefer m.fl. till höstens dekanmöte, denna gång på Lejondals slott. Internatformatet ger förutsättningar för lite djupare strategiska diskussioner. Eva inledde med en rapport om vad som är på gång inom universitetet och i omvärlden. Första dagen var annars huvudfrågan hur vi bäst ska utnyttja och ta om hand […]

Förstärkt forskningssamarbete mellan Sverige och Sydafrika

I veckan som gick (2-3 oktober) samlades representanter från sju svenska och 22 sydafrikanska universitet vid University of Pretoria i Sydafrika för att tillsammans planera innehållet i internationaliseringsprojektet South Africa-Sweden University Forum. Detta forum koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt som kommer att föra samman forskare och en rad andra aktörer från Sverige […]

Det ska vi fira!*

Det är mycket firande just nu. Universitetets 540-årsdag uppmärksammas i dagarna två och kopplas samman med återinvigningen av universitetshuset efter omfattande renovering. Vid högtidsfirandet på fredagseftermiddagen fick rektor Eva symboliskt motta nyckeln till huset av Birgitta Böhlin från Fastighetsverket. Kapellet spelade, Allmänna Sången sjöng och det gjorde även solisterna Alexandra Büchel, sopran och Fredrik Zetterström, […]

Positiv återkoppling på vårt arbete att främja hållbar utveckling

Igår fick vi beskedet från Universitetskanslersämbetet att Uppsala universitet har en väl utvecklad process för arbete med hållbar utveckling inom utbildning. Det är den första tematiska utvärderingen i kvalitetssäkringssystemet som gäller perioden 2017 – 2022. Av beslutet framgår att endast 12 av de 47 utvärderade lärosätena får omdömet ”Lärosätet har en väl utvecklad process för […]

Ledningsrådet besöker Durham University

Ledningsrådet har under ett intensivt dygn besökt Durham University och nu är vi på väg hem igen till Uppsala. Durham och Uppsala universitet har flera samarbeten sedan tidigare och vi är båda med i universitetsnätverken Matariki och Coimbra. Medarbetare kan som ”Matariki fellows” åka till Durham. Durham University har gjort en gedigen kartläggning av deras […]