Ledningsrådet har under ett intensivt dygn besökt Durham University och nu är vi på väg hem igen till Uppsala. Durham och Uppsala universitet har flera samarbeten sedan tidigare och vi är båda med i universitetsnätverken Matariki och Coimbra. Medarbetare kan som ”Matariki fellows” åka till Durham.

Durham University har gjort en gedigen kartläggning av deras samarbeten runt om i världen och har därefter valt ut några universitet i Europa och totalt tio globalt som de vill ingå strategiska partnerskap med. Uppsala universitet är ett av de lärosäten som de har tillfrågat att bli deras strategiska partner. Vi har inte samma tydliga strategi när det gäller att välja samarbeten men det finns ett antal universitet som vi relativt enkelt kan identifiera som prioriterade eller strategiska partners med omfattande samarbeten som inkluderar alla tre vetenskapsområdena. Rådet för internationalisering (INRÅ) håller på med en kartläggning av områdenas prioriterade samarbeten och tanken är att med detta som underlag få en tydligare bild över vår världskarta.

Durham University har nyligen tagit fram en strategi för perioden 2017-2027 som inkluderar deras arbete lokalt och globalt, utbildning, forskning och det som kallas the wider student experience. Vi noterade särskilt hur tydligt man har lagt fram en ”roadmap” för perioden med tydliga milstolpar och vidare hur man fastslagit hur framgång ska mätas med gällande internationella studenter, ranking, andel kvinnor, intäkter, kontaktbara alumner. Under hemresan diskuterade vi hur våra Mål och strategier fungerar med strukturen med program och handlingsplaner. Kanske ska nästa version av Mål och strategier inkludera programmen för att skapa en bättre helhet. Sammanfattningsvis så var det ett lärorikt besök och vi har för avsikt att skriva ett avtal som bygger på redan existerande samarbeten men som också visar att vi vill utveckla fler gemensamma sommarskolor, program och olika former av utbyten, inkluderande studentkårerna. Att studenter ingår i ledningsrådet vid Uppsala universitet väckte stor uppmärksamhet och visar på ett påtagligt sätt att vi har ett starkt studentinflytande.