Månad: oktober 2013

Konsistoriets internat

Höstterminens internat med konsistoriet gick av stapeln tisdag-onsdag. Under tisdag eftermiddag stod internationaliseringsfrågor i fokus. Vad som framstod som de största utmaningarna var att rekrytera fler utomeuropeiska studenter (både genom att utveckla vårt internationella utbildningsutbud, och att skapa utrymme för fler stipen­diater), att stimulera våra egna studenters utresande, samt att arbeta vidare med internationell rekrytering […]

Temakväll om aktuell cancerforskning på Gustavianum

Rektorsbesök

Oväntat utspel i stiftelsefrågan

Innan de flesta lärosäten ens hunnit skicka in sina remissvar rörande förslaget om högskolestiftelser gör utbildningsminister Jan Björklund ett utspel om att departe­mentet avser utreda mer före beslut.  Utspelet kommer oväntat och tidpunkten förvånar – inte för det har saknats kritik utan för att det kommer innan sektorn fått tillfälle att formellt ta ställning. I […]

Prefektmöte

På måndagens prefektmöte ägnade vi en stor del av mötet till att diskutera stiftelseremissen, och autonomi-och styrningsfrågor för framtiden. Nu är förslaget till remissvaret ivägskickat till konsistoriets ledamöter inför internatet nästa vecka.  Det blev intressanta samtal och dialog tillsammans med prefekterna. När vi frågade om ämnen till kommande möten kom många förslag upp, så vi kommer […]

En dag på jobbet – möten och samtal

En dag på jobbet kan innehålla så många olika möten och samtal. Gårdagen började med att vi träffade UUI’s nya chef Pirkko Tamsen, det var hennes fjärde dag på det nya jobbet. Välkommen och vi hoppas verkligen du ska trivas hos oss. Sedan hastade Eva iväg för att inleda Uppsala universitets pedagogiska utvecklingskonferens. Fullsatt i hörsalen […]

Besök i Helsingfors

Rektors ledningsråd startade veckan med ett dygnslångt besök i Helsingfors. Vid Helsingfors universitet fick vi en rundvandring som bland annat inkluderade det helt nybyggda biblioteket, innan vi satte oss för ett förmiddagsmöte med ledningen, med nytillträdde rektorn Jukka Kola, och nye kanslern Thomas Wilhelmsson i spetsen. Efter lunch gick färden till närbelägna Esbo för besök […]

Födelsedagsfirande med stil i måndags

I måndags firades Uppsala universitets födelsedag i samband med Blue Monday i en fullsatt universitetsaula. Det bjöds på vacker sång och musik från Uppsala Akademiska Kammarkör, Uppsala University Jazz Orchestra, en ensemble ur Kungliga Akademiska kapellet, Ulric Andersson och Karin Ingebäck. Rektorsrådet för kultur, Britt-Inger Johansson, höll ett anförande om exercitieväsendet vid Uppsala universitet, sedan följde […]

Högskolestiftelser – temperaturen stiger i debatten

Trots den knappa tid som står till förfogande har Uppsala universitet dragit igång ett ambitiöst arbete för att få en bred genomlysning och diskussion av remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet. Rektor har tillsatt en arbets­grupp under ledning av prorektor för att utarbeta förslaget till yttrande I arbetsgruppen ingår Göran Alderborn (Medfarm), […]

Paneldebatt om högskolestiftelser på måndag

Alla är välkomna till öppen hearing och paneldebatt  om högskolestiftelser på måndag den 7 oktober kl 14.30 -16.30. Lokal: Universitetshuset, sal IX. Medverkande kommer bland annat att vara statssekreterare Peter Honeth vid Utbildningsdepartementet. Mer information kommer på www.uu.se. Under veckan så har –PEACE – möte här i Uppsala. PEACE står för Project for European Latin […]