Höstterminens internat med konsistoriet gick av stapeln tisdag-onsdag. Under tisdag eftermiddag stod internationaliseringsfrågor i fokus. Vad som framstod som de största utmaningarna var att rekrytera fler utomeuropeiska studenter (både genom att utveckla vårt internationella utbildningsutbud, och att skapa utrymme för fler stipen­diater), att stimulera våra egna studenters utresande, samt att arbeta vidare med internationell rekrytering av lärare/forskare, inte minst i tidig karriärfas. Språk- och medföljandefrågor berördes också.

Sedan fick konsistoriet – traditionsenligt – avnjuta presentationer av årets nobelpriser. Stort tack till de professorer som ställde upp med pedagogiska och intresseväckande introduktioner: Gunnar Ingelman (fysik), Kersti Hermansson (kemi), Stellan Sandler (medicin), Eva Mörk (ekonomi), Rolf Lundén (litteratur).

Under gårdagen fick vi också tillfälle att diskutera konsistoriets arbetsformer.

Vid sammanträdet onsdag förmiddag var autonomifrågan och svaret på remissen om högskolestiftelser den självklara huvudpunkten.

Konsistoriet avvisade förslaget om högskolestiftelser som bristfälligt och efterlyste ett rejält omtag i autonomifrågan. Det är angeläget att fortsätta processen för en ökad reell autonomi. Läs mer i pressmeddelandet.

Konsistoriet var också tydligt med att frågan om autonomi hör ihop med revideringen av mål och strategier för Uppsala universitet, som var den sista punkten på dagordningen.

Det finns goda förutsättningar att föra en intern och extern diskussion om hur Uppsala universitet långsiktigt ska vara organiserat för att vara framgångsrikt kunna utvecklas mot högt ställda mål.  Kanske tillåta oss att tänka lite fritt.