Månad: juni 2013

Östersjödiskussioner inför invigningen och Almedalen

Jag (Eva) har tillbringat lördagen i Vamlingbo på Gotland där intressanta diskussioner förts vid årets möte i Forum Östersjön. Det har bland annat diskuterats globala och lokala perspektiv på Östersjön, och jag har tillsammans med rektorsråd Olle Jansson och professor Lars Tranvik presenterat hur Uppsala universitet – Campus Gotland kan bli ett nav i Östersjösamarbetet. […]

Högskolestiftelser

I veckan kom remissen om stiftelser: ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet”. Denna var utlovad redan till förra våren och för den delen även till denna vår. Men nu har den slutligen kommit, lagom till sommaren och semestern. Detta är en viktig fråga och vi vill få ordentligt med tid att gå igenom remissen […]

EWHA Women University

Vi har haft besök av Dr Sun-Uk Kim , president EWHA Women University, Sydkorea. Under mötet diskuterades möjliga samarbeten och vi signerade vårt nya samarbetsavtal MoU och SEA/Student Exchange Agreement.

Glad sommar!

Vi är förundrade över hur snabbt den här vårterminen har gått. Nyss var det ett nytt år och nu är det inte långt till midsommar. För många är det snart dags för semester och välförtjänt vila efter en intensiv termin. Vi tar tillfället i akt att blicka tillbaka på det halvår som gått. Det har […]

Tioårsjubileet av instiftandet av Martin H:son Holmdahls stipendium

Igår firades tioårsjubileet av instiftandet av Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättigheter. Vi bifogar några rader ur det tal som prorektor höll igår: ”Stipendiet instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till Martin Holmdahl, Uppsala universitets tidigare rektor, på hans 80-årsdag.  Detta är inget födelsedagskalas, men man behöver inte vara mattegeni […]

Glion Colloquium

De senaste dagarna har jag (Eva) spenderat i Schweiz,  jag har deltagit i IX Glion Colloquium med temat “Preparing the World’s Research Universities to Respond to an Era of Challenge and Change”.  Detta är en oberoende tankesmedja som ägnar sig åt att fundera över framtids- och ansvarsfrågor för forskningsuniversitet. Jag är här i Glion tre […]

Första mötet med vårt nya konsistorium

Kompetent, aktivt och konstruktivt men också nyfiket, intresserat och engagerat. Det är en sammanfattning av våra intryck av dagens möte med vårt nya konsistorium. Under förmiddagen fick konsistoriet en introduktion till Uppsala universitet, våra mål och strategier samt genomgång av konsistoriets ansvar och uppgifter enligt lag, förordning och vår interna arbetsordning.  Vi, (Eva och Anders), vicerektorer […]

Tack till alla som bidrog till fredagens promotion!

Stort tack till er alla som bidrog till att göra fredagens promotion högtidlig, festlig och ett minne för livet för våra promoverade doktorer och deras familjer. Detta är många som bidrar till dagen och kvällen på olika sätt, vårt stora tack till er alla. För Evas del blev det en lång dag som började med […]