Månad: februari 2013 (sida 1 av 2)

Afrika på agendan

Sydafrikas ambassadör Mandisa Dona Marasha gästade oss idag. Hon ville diskutera SANORD och hur fler universitet utanför Sydafrika kunde engageras i olika samarbete. Vi tog upp den omfattande verksamhet och samarbeten som Uppsala universitet har i Afrika inom ISP, International Science Programme, Forum för afrikastudier och en kommande Erasmus Mundus ansökan för  regionen.

En kvart över

Onsdag eftermiddag vid 16-tiden börjar tidskriftsrummet i Ekonomikum-biblioteket fyllas och när klockan blir kvart över är det fullt – studenter, lärare och seniormedborgare i god blandning. Då inleds en föreläsning som varar i – just det – femton minuter. Mats Larsson, professor i ekonomisk historia, talar om finanskriser förr och nu. Hur uppkommer finansiella kriser? […]

Vetenskapsrådet på visit: forskningskvalitet i fokus

I eftermiddags hade vi besök av Mille Millnert och Kerstin Sahlin, generaldirektör respektive huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. Från Uppsalas sida deltog ledningen, vicerektorerna, några av dekanerna och forskningssekreterna. Mille Millnert gav en översikt över alla nya uppdrag som VR erhållit i forskningspropositionen. En strävan efter att stimulera forskningskvalitet löper som en röd tråd genom många av […]

Debattartikel: Försämrad färjetrafik fel väg framåt

I förra veckan den 20 februari pulicerades följande debattartikel i Gotlandstidningen. Eftersom artikel inte finns att tillgå på nätet återger vi den här: Försämrad färjetrafik fel väg framåt Den 1 juli i år blir Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet: Campus Gotland. Just nu pågår ett intensivt och spännande arbete med mål och […]

Hej matematik!

Hela ledningstrion var på institutionsbesök idag. Vi besökte Matematiska institutionen på Ångström och fick se en institution med både bredd och spets. Betydande kompetens finns inom alla matematikens huvudområden: algebra, analys, geometri, sannolikhetsteori och tillämpad matematik. Institutionen har vuxit snabbt på senare år, inte minst på forskningssidan. En fördubbling av de externa forskningsanslagen har inneburit […]

Dagens konsistorium: årsredovisning och kårstatus

Det var många ärenden när konsistoriet sammanträdde idag, bland annat årsredovisning för 2012, revisionsplan för 2013 och budgetunderlag till regeringen för perioden 2014-2016. Rektor fick också uppdrag att inleda en revidering Uppsala universitets Mål och strategier. Vi ser gärna ett brett engagemang i detta arbete. Årsredovisningen för 2012 visar fortsatt stark utveckling på forskningssidan med […]

God morgon!

Som ni har sett är nomineringsgruppen klar med sitt förslag på externa ledamöter till konsistoriet.  Förslaget lämnades in i måndags till regeringen. I nomineringsgrupp har landshövding Peter Egarth, förre rektorn Anders Hallberg samt studenten Tove Leire deltagit. Följande personer är nominerade av gruppen till ordförande respektive ledamöter i konsistoriet för Uppsala universitet för perioden 1 […]

Veckan som gick: åsikter, insikter, utsikter

En osedvanligt grå och slaskig februarivecka har lysts upp av ett par uppfriskande debatter och intressanta föreläsningar. Premiär för ”Åsikt Uppsala” I veckan var det premiär för ”Åsikt Uppsala” som är ett nytt samarbete mellan Uppsala universitet och UNT, med ambitionen att etablera en debattarena för aktuella ämnen. Rubriken vid premiären var: “Vid 33 är […]

Nytt handlingsprogram för internationalisering 2013

Vi har lyft internationalisering som en av de fyra viktiga strategierna för att nå målen om världsledande forskning och förstklassig utbildning. Det yttersta målet är att universitetet med sina forskningsresultat, utbildning och sin samverkan ska bidra till en bättre värld. Intensifierat arbete med rekrytering av internationella studenter, ökad mobilitet på samtliga nivåer och fokus på […]

Samarbetet inom nätverket U4

Positivt besked: Samarbetet inom nätverket U4 tillsammans med universiteten i Groningen, Ghent och Göttingen har pågått sedan 2008. Vi har haft joint Master Programmes, joint PhDs, gemensamma Winter-schools för doktorander, studentutbyten och gemensam kompetensutbildning för personal bland mycket annat. Under hösten sökte Göttingen med stöd av oss andra strategiska medel från tyska vetenskapsrådet DAAD för […]

« Äldre inlägg